Måsøval i storfusjon på Island: Ice og Laxar sikrer kontroll på hele østkysten

Nyheter
0

Danner ny storaktør på Sagaøya.

23. juni ble det kjent at det var innledet strategiske diskusjoner mellom de to islandske oppdrettselskapene Ice Fish Farm og Laxar.

Nå foreligger resultatet av samtalene.

Majoritetsaksjonærene i de to selskapene, Måsøval Eiendom, Skinney Þinganes og Eggjahvita, har mandag 13. desember inngått en avtale om å stemme for en sammenslåing av Laxar og Ice, ved at Ice overtar eierskapet til Laxar og dets datterselskaper, med betaling i nyutstedte Ice-aksjer. Partene er enige om at det skal utstedes 37.525.424 nye Ice-aksjer, noe som vil øke det totale antallet aksjer utestående i selskapet til 91.525.424.

Mye smolt
Laxar er et fullt integrert oppdrettsselskap, med totalt maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 16.000 tonn laks, lokalisert i Reyðarfjörður på østkysten av Island. Laxar har sitt egen
smoltproduksjon med en årlig kapasitet på 2,5 millioner fisk, med en sterk operativ merittliste for postsmolt med gjennomsnittvekt på 400 gram i 2020. Laxar har også to heleide settefiskanlegg og 1/3 eierskap i slakteriet Bulandstindur (hvor Ice også har 1/3 eierskap). Med 4.846 tonn produsert laks i 2020 er Laxar et av de største oppdrettsselskapene på Island med betydelig vekstpotensial.

Det sammenslåtte selskapet vil inneha alle tildelte lisenser på østkysten av Island med en total MTB på 36.800 tonn. Alle tildelte lisenser er fordelt på 15 lokaliteter i tre forskjellige fjorder; Berufjörður, Fáskrúðsfjörður og Reyðarfjörður. I I tillegg har Ice totale søknader på 17.000 tonn i Stöðvafjörður og Seyðisfjörður, som bringer potensiell produksjon opp til fem fjorder. Den samlede produksjonen for 2021 forventes å overstige 15.000 tonn, hvorav noe volum, som opprinnelig var planlagt for 2022, har blitt fremskyndet til 2021 på grunn av vintersår og ILA-påvisning i Reyðarfjörður for Laxar.

Oppdrett ved et av Laxars anlegg på Island. Foto: Måsøval

Integrere
Ice og Laxar vil integrere rutiner for drift, planlegging og biologisk kontroll for å realisere det betydelige synergipotensialet gjennom økt produksjonseffektivitet og utnyttelse av lisenser. Det fusjonerte selskapet vil ha en unik plattform for å redusere og håndtere biologisk risiko med en økt diversifisert produksjonsportefølje. Gjennom seks smoltanlegg, hvorav tre med postsmolt, vil selskapet være selvforsynt i årene som kommer med en årlig kapasitet på ti millioner smolt.

– Ice og Laxar har jobbet sammen om slakt og andre deler av verdikjeden, da vi allerede driver i samme geografiske område. Det langsiktige mål er å skape et selskap som leverer høykvalitets premium laks med høy effektivitet og full respekt for naturen. Dette starter med smolt. Begge selskaper har enorm kapasitet til å produsere stor postsmolt for å forkorte produksjonstid i havet. Det andre er fjorder, lokaliteter og lisenser, hvor vi nå har full tilgang til områdene og kan gå sammen om å planlegge og legge opp prosedyrer som skal levere stabile oppdrettsresultater, med vekt på biologisk kontroll, fôring, bruk av lokaliteter og utstyr, sier administrerende direktør Guðmundur Gíslason.

– Med hensyn til slakt har vi allerede oppnådd synergier og vil fortsette å bygge opp mer kapasitet til å håndtere det økte volumet som kommer. Vi har svært dyktige folk i begge selskapene som nå skal sette tankene sammen og lage en plan for fremtid, legger han til.

Lokalitet Gripaldi Laxar. Foto: Laxar

Milepæl
– Dagens nyheter er en milepæl i vår strategi for å skape en sterkt lakseoppdrett-klynge på Island, og sammen med våre ansatte, lokalsamfunn og medaksjonærer er vi spente og ivrige etter å ta på oss oppgaven med å utvikle industrien videre. Med en betydelig produksjon av postsmolt ser vi det fusjonerte selskapet som en unik mulighet for å kunne planlegge og utøve sjøproduksjon med beste praksis og god utnyttelse av kapasitet for hele østkystregionen, sier Lars Måsøval.

Etter transaksjonen vil Måsøval Eiendom eie 56,1 prosent av selskapet på fullt utvannet basis. Mager Þinganes og Eggjahvita vil eie henholdsvis 9,7 og 7,8 prosent.

Det forventes at styret vil vurdere sammenslåingen og inngå en bindende avtale innen utgangen av januar. Closing av transaksjonen forventes å finne sted innen utgangen av 1. kvartal 2022.

Danske Bank har vært finansiell rådgiver for Ice, og DNB Markets har fungert som finansiell rådgiver for Laxar. Advokatfirmaet Thommessen opptrer som juridisk rådgiver i forbindelse med sammenslåingen.