Måsøval åpner for fusjon mellom Ice Fish Farm og Laxar

Nyheter
1269

Dagens stortransaksjon mellom NRS, NTS og Måsøval kan gi en ny fusjon på Island.

Mandag morgen ble det kjent at Måsøval Eiendom kjøper 55,6 prosent av aksjene i Ice Fish Farm fra Midt-Norsk Havbruk. Samtidig selger frøyaselskapet seg ut av Norway Royal Salmon (NRS)

«Måsøval har vært aksjonær i NRS siden stiftelsen i 1992 og er takknemlig for den reisen dette har vært gjennom mer enn 25 år. NRS er i dag et meget spennende havbruksselskap med produksjon både i Norge og på Island og med flere interessante ekspansjonsprosjekter. Når Måsøval fikk anledning til å kjøpe aksjeposten i Ice Fish Farm, var imidlertid det en mulighet til å styrke vår satsing på Island som vi ikke kunne si nei til. Ice har i dag lisenser for produksjon av laks på til sammen 20 800 tonn på østsiden av Island. Selskapet har søkt om ytterligere 16.800 tonn produksjonslisenser», skriver Lars Måsøval i en pressemelding.

Måsøval har siden 2016 vært representert på Island gjennom datterselskapet Laxar Fiskehldi.

– Vi har i denne perioden fått meget gode erfaringer og har stor tro på produksjon av laks på Island. Vi har hatt et godt samarbeid med våre medaksjonærer, samarbeidspartnere, ansatte og de islandske myndighetene, sier han.

– Ice og Laxar har sin produksjon i tilgrensende fjorder og vi ser fortsatt godt samarbeide mellom selskapene vil sikre god biologisk produksjon og risikostyring samt god felles utnyttelse av ressurser som slakterikapasitet, servicetjenester og logistikk. Når transaksjonen gjennomføres, vil det være naturlig å se på hvilke strategiske muligheter som ligger i et enda tettere samarbeid for å optimalisere produksjonen og sikre en bærekraftig utvikling av oppdrettsvirksomheten på østsiden av Island i samarbeid med våre islandske medaksjonærer, sier Måsøval.

Det kan bety en mulig fusjon mellom de to islandske oppdrettselskapene. Ice Fish Farm stiger 6,9 prosent på nyheten i dagens handel på Oslo Børs.

Måsøval-konsernet er et familieselskap med hovedkontor på Frøya. Måsøvals heleide oppdrettsselskap i Norge, Måsøval Fiskeoppdrett, vil i 2020 slakte omkring 17.000 tonn. Selskapet kjøpte i sommer ytterligere produksjonskapasitet på auksjon og har gjennom prosjektet Aqua Semi, med fire utviklingskonsesjoner, ytterligere muligheter for vekst i Norge.