Måsøval Fiskeoppdrett søkte om utviklingstillatelser dagen før fristen gikk ut. Nå har de fått en førjulsgave

Nyheter
1639

Fiskeridirektoratet vurderer at konseptet «Aqua Semi» på det nåværende tidspunkt faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser.

Måsøval Fiskeoppdrett søkte om fem utviklingstillatelser den 16.november 2017. Dette var dagen før fristen for å søke gikk ut.

Nå har Frøyaoppdretteren fått melding om at direktoratet går videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av én eller flere utviklingstillatelser for konseptet «Aqua Semi».

Løsningen er semilukket og er designet med tak og stålvegger ned til 20–25 meters dyp og med stålgitter i bunn. Videre er den en «semi-submersible» enhet, det vil si halvt nedsenkbar produksjonsenhet som vil ligge rolig i vannet med flytepontong på 25 meters dyp. Vard er industripartner i prosjektet.

Ifølge Måsøval skal «Aqua Semi» plasseres i  Frøyfjorden ved Måøydraga, fordi det skal være en lokalitet med sterk strøm.

Direktoratet understreker samtidig at beslutningen om å gå videre med saken, ikke betyr at det er et bindende tilsagn.

«For at Fiskeridirektoratet skal treffe vedtak om tilsagn om én eller flere utviklingstillatelser, må også den videre behandlingen støtte opp under at en realisering av prosjektet vil være i henhold til vilkårene og intensjonen med ordningen med utviklingstillatelser. Herunder må det kunne fastsettes målkriterier i tråd med dette», heter det i brevet fra Fiskeridirektoratet.