Måsøval-datter kjøper lukket ventemerd fra FiiZK

Nyheter
0

Utstyrsleverandøren skal levere en lukket ventemerd av typen Certus Harvest til Pure Norwegain Seafood sitt slakteri på Averøy.

Ved bruk av lukket ventemerd unngår slakteriet direktelossing fra brønnbåt i forbindelse med sanitærslakting, og verdifull brønnbåtkapasitet blir frigjort til andre formål.

Merden er av samme type som FiiZK leverte til Salmosea, og som har vært i drift siden juli 2020, opplyser FiiZK i en pressemelding.

Tre bur
Den lukkede ventemerden har tre adskilte bur, med en samlet holdekapasitet på 750 tonn fisk, og installeres ved siden av slakteriets eksisterende ventemerdanlegg.

Les også: Måsøval kjøper opp Pure Norwegian Seafood

Flytekragen måler 18×74 meter, og en kraftig industriell PVC-duk lukker produksjonsvolumet. Rikelig med sjøvann pumpes inn, og strømsettes ved hjelp av miksere i merden.

Foto: FiiZK

Automatisk drift
Merdmiljøet blir kontinuerlig overvåket og dokumentert av et sensornettverk. Oksygen tilsettes automatisk ved behov. Avløpsvannet pumpes ut av duken, og inn på en forskriftsmessig vannrenselinje med filter og UV. Kontroll- og styringssystemet sørger for automatisk drift av merden, overvåking av driftskomponenter og alarmering ved avvik.

– Avtalen med FiiZK gir oss som slakteri betydelig mer fleksibilitet i produksjonen og
vil kunne frigi brønnbåt kapasitet, sier sier Eldar Henden, daglig leder i PNS i en kommentar.

Anlegget skal stå klart til bruk sommeren 2022.