Måsøval kjøper opp Pure Norwegian Seafood

Nyheter
0

Måsøval Fiskeoppdrett og Pure Norwegian Seafood (PNS) har blitt enige om
å styrke et allerede tett samarbeid ved at Måsøval kjøper 100 prosent av oppdrettsvirksomheten Pure Farming og i tillegg kjøper 65 prosent av aksjene i PNS.

Eierne bak begge selskapene ser betydelige muligheter og er samstemte i at en
integrert virksomhet vil kunne betjene sluttkundene på meget god måte.

– De siste årene har Måsøval levert laks av Label Rouge-kvalitet til PNS. Dette samarbeidet har vært spennende og viktig for oss, og har bidratt til at vi ønsket å videreutvikle samhandlingen, som førte til at begge parter har nå inngått avtale om oppkjøp, sier administrerende direktør Asle Rønning i Måsøval Fiskeoppdrett i en pressemelding.

– Dette vil gi synergier på begge sider, og vi ser for oss at dette vil utvikle PNS videre og gi økt aktivitet for bedriften i årene som kommer. PNS sitter med kompetanse, lang erfaring, et godt slakteri og en dedikert salgsavdeling. Vi er i så måte meget komplementære med Måsøval, sier daglig leder i PNS, Eldar Arne Henden.

– Måsøval vil med dette ta kontroll over slakting, distribusjon og salg og blir dermed en helintegrert aktør med klare ambisjoner i et «high-end» marked. En slik satsing har vokst frem som et naturlig steg i videreutviklingen av Måsøval, sier Rønning.

I tillegg til å ha signert avtaler om kjøp av aksjer har partene også formalisert en oppdatert avtale som regulerer det industrielle samarbeidet mellom Måsøval og PNS. Denne avtalen innebærer at PNS blir videreført som eget selskap og skaper forutsigbarhet for arbeidsplasser og markedsarbeid i mange år fremover.

Det er ikke opplyst hvor mye Måsøval betaler i transaksjonen.

PNS omsatte for 508,5 millioner kroner i 2019, og fikk et resultat før skatt på snaut 900.000 kroner.