Martinussen og Norges sjømatråd har inngått forlik

Nyheter
876

Sjømatrådet er kommet til enighet med eks-direktør Terje Martinussen.

I desember i fjor tapte Terje Martinussen mot Sjømatrådet Nord-Troms tingrett, etter at eks-direktøren hadde gått til søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver.

Bakgrunnen for søksmålet er at Sjømatrådet nektet å betale ut 1,95 millioner kroner i forbindelse med en sluttavtale. Dette fordi de mente Martinussen ikke informerte om at han hadde blitt tilbudt lederjobb ved Norges fiskerihøgskole (NFH) da han signerte avtalen 29.november 2017. Sluttavtalen ble kjent ugyldig av tingretten.

Martinussen anket saken til Hålogaland lagmannsrett, og i påvente av at saken skulle behandles i retten, har partene forsøkt å komme til enighet.

Martinussens prosessfullmektig, advokat Espen Johannesen, bekrefter onsdag ettermiddag til Nordlys at forhandlingene har ført fram, og at det er inngått forlik i saken.

– Utover det har jeg ingen kommentar, sier Johannesen.

Til iLaks uttaler styreleder Marianne E. Johnsen i Norges sjømatråd via kommunikasjonsavdelingen:

– Etter først å ha fått medhold i tingretten, er vi nå tilfreds med at saken er avklart gjennom forlik. Slike prosesser er både tidkrevende og dyre. Nå kan vi ha fullt fokus på drift og videreutvikling av organisasjonen.

Ifølge Johnsen er partene enige om at innholdet i forliket holdes konfidensielt. Tidligere har Martinussen avvist et tilbud på 750.000 kroner.