Marine Harvest skulle bare avluse lokaliteten – så begynte fisken å dø

Nyheter
1682

De begynte med Optilicer den 20. april. Da fisken begynte å dø, valgte de å gå over til å bruke Thermolicer. Men da også dette tiltaket resulterte i høy dødelighet, måtte de stoppe hele operasjonen.

Konsekvensen ble til slutt at fisken i tre av merdene ble slaktet ut.

– Det var rett og slett fiskevelferdsmessige hensyn som gjorde at vi landet på at det riktige valget ville være å avslutte avlusningsoperasjonen, sier regiondirektør i region vest i Marine Harvest Asgeir Hasund til iLaks.

Måtte stoppe
Totalt var det altså snakk om sju merder som etter planen skulle gjennomgå avlusning ved Marine Harvests lokalitet Flåtegrunnen like vest for Florø i Sogn og Fjordane.

Dette etter at lusemengende ved lokaliteten, som hadde siste utsett fra juli i fjor og utover høsten, har overskredet maksgrensa til sammen ni uker i 2017.

Ifølge Barentswatch har lokaliteten en maks tillatt biomasse på 5460 tonn.

Fiskegruppene var risikovurdert i forkant, og med bakgrunn i dette valgte man å begynne med merde sju den 20. april.

«Behandlingsdødelighet med påfølgende fiskevelferdsmessig vurdering, tilsa at vi ikke ville gå videre med denne metoden,» skriver Marine Harvest i en rapport som de har sendt inn til Mattilsynet vedrørende avlusningsoperasjonen, og fortsetter:

«Vi ventet til vi fikk inn annet fartøy/behandlingssystem, «Frøy Merlin» med Thermolicer, som da ble ansett som mer egnet.»

Større problemer enn forventet
Med dette utstyret på plass fortsatte de operasjonen ved merde en, to og tre den 25., 26., og 27. april.

«Det var disse merdene som ble risikovurdert til å ha best helse. På to av disse merdene ble det større behandlingsdødelighet enn forventet.»

Totalt var det ifølge Hasund snakk om en snittdødelighet på like over 2 % på de fire merdene som ble behandlet.

– Siden statusen på de gjenstående tre merdene ble vurdert som dårligere enn de fire første, bestemte vi oss for å lage en ny risikovurdering før vi eventuelt skulle fortsette, sier Hasund.

Vurderingen ble gjort den 2. mai.

Det siste halvåret hadde man nemlig sett at fisken i disse merdene hadde større helseutfordringer enn fisken i de andre merdene.

– Det har vært litt ulike årsaker til dette. Det er blant annet noe fisk som har hatt litt problemer med gjellene, og som har gjort at de har tålt å håndteres litt dårligere, sier Hasund.

Begynte i forrige uke
«Ut fra ei grundig fiskevelferdsmessig vurdering, på basis av resultat av helsebesøk på lokaliteten den 2. mai, ble det den 3. mai bestemt at fiskegruppene i merde fem, seks og åtte skulle slaktes ut i stedet for å gjennomgå avlusning,» skriver Marine Harvest videre i rapporten.

Samme dag ble fisken i disse tre merdene satt på slakteplanen. Utslakting av fisken skulle påbegynnes i løpet av forrige uke, mens siste fisk fra lokaliteten skulle slaktes ut i dag, den 15. mai.