– Målet er til enhver tid å ha et prosjekt på Svanøy

Nyheter
0

Flyttet til Svanøy for å redde skolen. Det ble starten på oppdrettskarrieren.

Svanøy har omlag 40 innbyggere. Marø Havbruk-eier Elin Tveit Sveen kjemper for å sikre bosetting og aktivitet på øyen. Nå har oppdretteren satt i gang et byggeprosjekt med seks boliger der. Hun og mannen Trond Sveen beholde skal beholde én. Av de øvrige har kun en av dem kjøper.

– Den skal vi bo i når vi blir gamle og må få det mer lettvint, smiler 60-åringen.

Hun er veldig opptatt av at det er aktivitet på øyen.

– Målet er til enhver tid å ha et prosjekt på Svanøy. Det skaper aktivitet. Da reiser mer folk med båten og går i butikken, legger hun til.

Elin Tveit Sveen viser frem det nye boligprosjektet på Svanøy. Foto: Kjartan Aa Berge

Reddet skolen
Elin Tveit Sveen flyttet til Svanøy i 1970 sammen med familien. Da var hun syv år.

– Svanøy skole ville få bare fire elever den høsten jeg skulle starte på skolen, forteller hun.

Skolen var truet av nedleggelse fordi grensen var på fem elever for å kunne opprettholdt.

– Da tok foreldrene mine beslutningen om å flytte hjem til Svanøy, slik at skolen ble berget.

Faren til Tveit Sveen var utdannet murer og moren var hjemmeværende med tre barn. Hun hadde bi-jobb med å veve bånd til bunader.

– Faren min la opp til å bli ukependler, siden vi den gang ikke hadde daglig ruteforbindelse mellom Florø og Svanøy, legger hun til.

Svanøy Stadion. Trond Sveen kjørte med traktor og vogn til Jølster for å hente kassert kunstgress til banen. Foto: Kjartan Aa Berge

Oppdrettspionerene
I 1972 ble Svanøy Stiftelse etablert og startet opp med restaurering av Svanøy Hovedgård. I tillegg til å ta vare på Svanøy Hovedgård er en del av stiftelsens formål å drive rural næringsutvikling basert på naturressurser på land og i vann.

– Da fikk begge foreldrene mine arbeid. Faren min med restaurering av hovedgården og moren min ble kokk og husholderske. Og senere jobbet begge to med oppdrett i Svanøy Stiftelse, sier hun til iLaks.

Svanøy Stiftelse begynte med pionerarbeid innen fiskeoppdrett tidlig på 70-tallet. I 1983 etablerte de seg som en leverandør av lakserogn, og var på et tidspunkt den største i Norge på salg av rogn. Svanøy fikk helsestatus til å kunne eksportere rogn, noe som ble økonomisk viktig for virksomheten.

Trond Sveen begynte å jobbe med oppdrett i stiftelsen i 1978. Det samme gjorde Elin Tveit Sveen året etter. I 1986 sluttet de og startet opp Marø Havbruk.

Les også:Det er biologien som fascinerer meg

Slippen på Svanøy. Foto: Kjartan Aa Berge

Hyttenabo
Oppdrett ble skilt ut fra Stiftelsens øvrige aktiviteter i 1990, og aksjeselskapet Svanøy Havbruk ble etablert og driftet videre stamfiskstasjonen, som var plassert på Svanøy.

Opp igjennom årene har Svanøy vært et sted for akvakulturstudenter å komme på omvisning til eller få praksisplass. En av de som har trakket sine karrieremessige barnesko på Svanøy er Mowis tidligere toppsjef Alf-Helge Aarskog.

– Han har hytte rett forbi oss. Han hadde jo den første utplasseringen sin på Svanøy. Da han jobbet der kom furunkulosen. Hele sommeren gjorde han ikke noe annet enn å plukke dødfisk, sier hun.

– Det er så imponerende å ha vært gjennom en slik ilddåp. Å fortsatt ville jobbe med oppdrett av laks, viser at vi er flere som er fascinert av biologien, legger Tveit Sveen til med et smil.

Tidligere Mowi-sjef Alf-Helge Aarskog

God læring
Aarskog bekrefter at årene på Svanøy ble en skjellsettende opplevelse.

– Andre sommeren jeg var der fikk vi furunkulose. Da jobbet jeg på stamfiskanlegget fra 08.00-16.00 og kverna, og kjørte dødfisk etter det, sikkert ti timer overtid hver dag. Mye god læring i det, skriver han i en e-post.

På tross av all dødfisken legger ikke Alf-Helge Aarskog skjul på at han har trivdes svært godt på Svanøy.

– Nydelig plass og fine folk. Når så en hytte kom for salg på enn slik flott plass, var det ikke vanskelig å kjøpe. Vi har eid den siden 2012, og har ikke angret ett sekund, sier han.

Spleiselaget
Da eieren, Ole Svanøe, ville selge Svanøy Handel, kjøpte Aarskog, sammen med Marø Havbruk, Svanøy Havbruk, Svanøy Stiftelse og Fjordbase-gründer Per Arvid Nødset, ut Svanøe. De eier nå butikken med en femtedel hver gjennom eiendomsselskapet Svanøybukt Eiendomsutvikling.

– Det er viktig med butikk på øya, så naturlig å investere litt når en trengte kapital til å kjøpe ut eieren av butikken. Svanøy Handel er et spleiselag på butikken der de fleste er med, forteller Aarskog til iLaks.

Det er driftsselskapet Svanøy Segl Inn som driver butikken. Selskapet leier den av eiendomsselskapet. Her er de fleste innbyggerne på øyen med på eiersiden. Marø Havbruk, Svanøy Havbruk og Alf-Helge Aarskog er de tre største enkeltaksjonærene.

Svanøy Handel. Foto: Kjartan Aa Berge