Mager forsikringsdekning for algerammede oppdrettere

Nyheter
822

Selv om oppdretterne er forsikret mot algetap, må de likevel selv dekke mesteparten av regningen. 

Gjensidige er den største forsikringsaktøren for norsk oppdrettsnæring.

– Alle oppdrettere har forsikringer som dekker slike hendelser som dette. For vår del er egenandelen oppdretterne selv må dekke på minimum 20 prosent, og jeg vil anta den er noe lignende hos de andre selskapene, sier kommunikasjonsdirektør i Gjensidige, Øystein Thoresen, til Dagens Næringsliv.

– Noen oppdrettere har høyere egenandel, kanskje opp mot 40-50 prosent, enten fordi de selv ønsker dette av hensyn til lavere forsikringspremie eller fordi vi vurderer at risikoen er høy.

Forsikringen dekker imidlertid kun kostnaden til utsett av smolt, fôring og arbeid frem til skadetidspunktet. Den tapte inntekten for fisk som ikke fôres opp til slaktestørrelse dekkes ikke.

Dagens Næringsliv har gjort grove beregninger på en potensiell slakteverdi på to milliarder kroner for den fisken som er blitt kvalt av algene i Troms og Nordland.

Onsdag tok Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, til orde for en erstatningsordning for algerammede oppdrettere.