Mæland vil ha flere frihandelsavtaler

1287

Mandag signerte Norge og de andre EFTA-landene (Sveits, Island og Liechtenstein) frihandelsavtale med Filippinene. Nå håper næringsminister Monica Mæland (H) at det snart kan signeres flere frihandelsavtaler med asiatiske land. Per i dag er EFTA (The European Free Trade Association) i konkrete forhandlinger med Indonesia, Malaysia, India og Vietnam.

– Jeg ønsker å få i havn avtalene så fort som mulig. India får vi trolig på plass i år. Deretter skal de andre komme på løpende bånd, sier Mæland til Sysla.no.

Parallelt foregår det også lignende forhandlinger med Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), en politisk og økonomisk organisasjon med ti medlemsland, deriblant flere av landene det også forhandles separat med.

Krevende forhandlinger
Hun forteller at det er til dels store forskjeller på framdriften i forhandlingene.

– Det har for eksempel vist seg krevende å bli enige med Vietnam. Det skyldes blant annet kulturforskjeller og at vi har svært ulike utgangspunkt. Forhandlingene kompliseres også generelt av at vi er fire land som skal bli enige på vår side av bordet, sier Mæland.

Hun mener oppsiden kan bli stor for Norge dersom avtalene kommer i boks.

– Vi er en liten økonomi som er avhengig av stor eksport. Disse landene er store med raskt voksende økonomier. For oss og de andre EFTA-landene vil det være av avgjørende betydning at disse avtalene blir signert, sier næringsministeren.

Stor fiskeeksport
Hun peker på at både havbruk, shipping og petroleumssektoren er bransjer som vil ha stor nytte av frihandelsavtaler.

– At vår maritime næring skal kunne drive på samme betingelser som konkurrentene i Asia, er for eksempel uhyre viktig, sier Mæland.

Nylig var hun i Malaysia for å promotere norsk laks.

– Besøket fikk veldig stor oppmerksomhet. Vi eksporterer allerede enorme mengder fisk, men med nye frihandelsavtaler vil eksporten kunne vokse sterkt videre. De asiatiske markedene er utrolig store, sier Mæland.