Lusetrøbbel dempet SalMar-resultat

Nyheter
1313

Fjerde kvartal har vært et blandet kvartal for SalMar-konsernet. Region Nord-Norge leverer meget gode resultater, mens resultatet i region Midt-Norge er påvirket av den biologiske situasjonen.

SalMar har iverksatt en rekke tiltak for å håndtere situasjonen og fiskevelferden har blitt ivaretatt på en god måte gjennom kvartalet. Investeringer i ikke-medikamentelt behandlingsutstyr og bedret tilgang på leppefisk har i tillegg styrket både kapasitet og beredskap. Tiltak for å håndtere lusesituasjonen er kostnadskrevende og en utfordrende biologisk situasjon over lengre tid har påvirket produksjonskostnaden betydelig. Situasjonen er imidlertid bedre sammenlignet med samme periode i 2015, opplyser frøyaoppdretteren i en pressemelding.

Tap på kontrakter
– Det negative resultatet i salg og prosessering skyldes i all hovedsak at 60 prosent av volumet ble solgt på kontrakt til priser godt under gjennomsnittlig spot-pris i perioden. I tillegg gjør en fortsatt manglende implementering av EUs økologiregelverk i EØS-avtalen at norske produsenter ikke kan merke fisk som økologisk inn mot EU-markedet. Dette skaper en markedsmessig utfordrende situasjon med tilhørende tapt prispremium. SalMar imøteser en snarlig løsning nå som både norske og islandske myndigheter har sagt seg villig til en slik implementering, sier konstituert konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar.

Samlede driftsinntekter utgjorde i underkant av 2,5 milliarder kroner i kvartalet. Slaktevolumet endte på 26 500 tonn. Operasjonelt driftsresultat var på 557,0 millioner kroner.

Siste andel av generasjonen som ble satt i sjøen våren 2015 (V15) ble slaktet ut i løpet av kvartalet. Dette var fisk som hovedsakelig kom fra lokaliteter med relativt store biologiske utfordringer, med tilhørende høy produksjonskost. Den biologiske situasjonen for fisk satt i sjøen høsten 2015 er noe bedre, og det ventes følgelig en positiv kostnadsutvikling for første kvartal 2017. For å optimalisere produksjonen på stående biomasse i segmentet har SalMar valgt å skyve deler av slaktevolumet fra 2016 til 2017.

Mindre krevende
I region Nord-Norge er den biologiske situasjonen mindre krevende og produksjonen i fjerde kvartal har vært god. God drift kombinert med høye laksepriser har bidratt til rekordresultater for segmentet. Det forventes en stabil kostnadsutvikling for segmentet fremover.

For helåret 2017 venter SalMar et slaktevolum i Norge på 131 000 tonn, opp fra 115 600 tonn i 2016. For Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) ventes det et slaktevolum på 30 000 tonn, mot 28 000 tonn i 2016.

Styret foreslår å utbetale utbytte på 12 kroner per aksje basert på resultatet for 2016.