Luseproblemene på Rønstad: Mowi har slaktet ut nesten hele lokaliteten

Nyheter
933

– Vi har slaktet ut fem merder, og det er nå to merder igjen med fisk på lokaliteten, sier Mowis kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad om situasjonen på Rønstad.

Mowi har vært over lusegrensen åtte av de siste ni ukene ved lokalitet Rønstad i Volda kommune. Det er foreløpig ikke registrert tall for forrige uke, ifølge Barentswatch. Selskapet har foretatt flere avlusinger, uten at det har hjulpet på.

Nå bekrefter kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad overfor iLaks, at fem av merdene er slaktet ut, og at det gjenstår kun to med fisk i.

KART: Barentswatch

– Vi kjører nå Hydrolicer på disse, og avventer ny telling etter behandlingen er gjennomført, sier Nævdal-Bolstad.

Luseproblemene førte også til dagsbøter på 330.000 kroner fra Mattilsynet, som har løpt siden mandag 23. september.

– Vi har iverksatt de tiltakene Mattilsynet pekte på, og vi mener derfor at det ikke er grunnlag for tvangsmulkt og at denne uansett blir uforholdsmessig. Vi har derfor påklaget vedtaket, sier Nævdal-Bolstad.

Det rømte også fisk fra Rønstad i slutten av september i forbindelse med at ene merden ble tømt.

– Totalt har i en gjenfangst på cirka 100 fisk totalt for de to lokalitetene. Vi har dermed lite fangst den siste tiden, men har fremdeles lokale fiskere leid inn. Dette tyder heldigvis på at omfanget av hendelsene er svært begrensende, avslutter Nævdal-Bolstad.