Lurøy til topps på Økonomibarometeret takket være lokalt eide oppdrettere

Nyheter
1489

Lurøy kommune i Nordland har nærmere 2.000 innbyggere. I 2018 hadde kommunen en skatteinngang på over 478 millioner kroner.

Av dette utgjorde personskatt og selskapsskatt 452 millioner kroner, skriver Kommunal Rapport i sin papirutgave torsdag 9. mai.

Oppdrettsnæringen på Lurøy omsatte i fjor for 4,5 milliarder kroner. Nova Sea, Lovundlaks og Kvarøy Fiskeoppdrett har alle eiere og hovedkontor i Lurøy kommune. Kommunen stikker dermed av med førsteplassen i 2018 på Økonomibarometeret, økonomidelen av Kommunal Rapports omfattende måling Kommunebarometeret.

Ønsker en mer fremoverlent kommune
Ordfører Carl Einar Isachsen (Sp) fremhever det lokale eierskapet overfor Kommunal Rapport.

– Dette er aktører som ønsker å være med å bygge ut de samfunnene de bor i, samtidig som kommunen får betydelige skatteinntekter, sier Isachsen.

Rådmann Karl-Anton Swensen mener kommunen og næringslivet «et greit samarbeid». Aino Olaisen, medeier i Nova Sea som hadde et resultat før skatt på en milliard kroner i 2018, beskriver på sin side samarbeidet som «stort sett bra».

Hun ønsker at kommunen er mer fremoverlent, spesielt når det kommer til kommunale tjenester som barnehage og skole.

– Hvis vi etablerer 15 nye arbeidsplasser, kan det fort bli 45-50 ekstra mennesker. Da er det kjempeviktig at kommunen matcher og følger opp, sier Olaisen.

– Trives med at folk har forventninger til oss
Daglig leder Alf-Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett mener det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom kommunen og de lokale oppdretterne.

– Vi er avhengig av kommunen, kommunen er avhengig av oss. Vi forventer at kommunen bidrar til å legge til rette for oss, sier Knutsen.

Lovundlaks betalte mest for vekst under fjorårets lakseauksjon da selskapet kjøpte konsesjoner for 466,2 millioner kroner, og daglig leder Jacob Palmer Meland ser ingen negative sider med lokalt eierskap.

– Vi trives med at folk har forventninger til oss. Det er positivt for lokalsamfunnet at vi ikke kan stikke oss bort i Oslo om noe ikke skulle gå helt på skinner, sier Meland.