Lille Lovundlaks handlet for 466,2 millioner kroner i lakseauksjonen

Nyheter
3856

Ingen har betalt mer for vekst enn småoppdretteren fra Lovund på Helgeland.

– Det er oppdrett på Helgeland vi ønsker å drive med, sier en tilfreds Jacob Palmer Meland etter å ha fått tilslag på 1.850 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) i gårdagens auksjon i regi av Fiskeridepartmentet.

– For oss er det godt å vite at en stor del av midlene som vi nå har investert går tilbake til lokalsamfunnene langs med kysten gjennom Havbruksfondet, utdyper Meland videre.

For de 1.850 tonnene med MTB betaler Lovundlaks 252.000 kroner per tonn – totalt 466,2 millioner kroner. Lovundlaks hadde i 2016 et resultat før skatt på 135,5 millioner kroner og en bokført egenkapital på 244 millioner kroner.

Les også: Lakseauksjonen: 13 selskaper har kjøpt vekst for 2,3 milliarder

Lovundlaks har i dag fire matfiskkonsesjoner og driver oppdrett i Lurøy kommune på Helgeland.

– Lovundlaks har mange dyktige ansatte som gjør at selskapet kan håndtere veksten, og videre har selskapet lenge jobbet med å optimalisere sin lokalitetsstruktur slik at selskapet skal kunne ha mulighet for vekst. Veldig mye av forarbeidet er gjort på sjø og land av andre enn oss som sitter i ledelsen i dag, vi har all grunn til å være ydmyke ovenfor de mulighetene vi nå har fått.

Tilfredsstillende biologi og kostnadseffektiv produksjon i kombinasjon med rekordstor etterspørsel etter fersk laks fra Helgeland gjør slik at Lovundlaks ellers kan melde om en god start på 2018.