Løvik og Andreassen går tilbake til røttene

Nyheter
0

Bygger seg opp igjen som lakseoppdretter i sjø.

For 21 år siden fikk de sin første FoU-konsesjon til laks. De to leppefiskerne Johan E. Andreassen og Bjørn-Vegard Løvik ville forske på leppefisken som lusebekjemper, og la konsesjonen inn i selskapet Villa Leppefisk. Tre år seinere fikk de et brev fra London-investoren Endre Rødsjø, som spurte om de ville ha penger, og da startet for alvor utviklingen av oppdrettselskapet Villa Organic.

Villa Organic gikk tungt inn i Øst-Finnmark, og sikret seg 13 konsesjoner i en region som den gang ble vurdert som klimatisk og biologisk svært krevende for oppdrett av laks.

Lakselus
Villa Organic-aksjene ble solgt i 2010. Andreassen og Løvik cashet inn 90 milloner kroner. Pengene ble i vesentlig grad brukt som grunnlaget for det landbaserte oppdrettselskapet Atlantic Sapphire.

Nå går Andreassen og Løvik tilbake til røttene.

Et annet firma duoen kontrollerer, gjennom holdingselskapet Alsco, er Prophylaxia Holding. Prophylaxia forsker på bruk av laksens naturlige signalstoffer som alternativ mot lakselus. Signalsubstansen SNAP beskrives av selskapet som et effektivt og miljøvennlig middel som gjør laksen mer robust og motstandsdyktig mot lus, uten at det innebærer fysisk håndtering av fisken slik mange andre avlusningsmetoder gjør, skriver Finansavisen.

Ved å eksponere laksen for signalsubstansen SNAP vil lakselusen oppfatte laksen som en uegnet vert, og vil dermed ikke bite tak i fisken.

Kommersiell
Vikebukt-baserte Prophylaxia fikk forskningskonsesjon allerede i 2017. I konsesjonsrunden tidligere i høst sikret selskapet seg 1.538 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) for 241,9 millioner kroner. Dermed har Prophylaxia gått fra å være et lite forskningsselskap til å bli en kommersiell oppdretter.

– Vi har jobbet med å få på plass finansiering så vi kunne delta i auksjonen, og kanskje kjøpe 400 til 500 tonn. Men når den politiske situasjonen ble som den ble så fikk vi mye mer volum. Det var rett og slett flaks, medgir Bjørn-Vegard Løvik overfor Finansavisen.

Han utelukker ikke at selskapet kan kjøpe flere konsesjoner.

– Om det blir trafikklysauksjon om to år og vi er finansielt rigget, så ønsker vi kanskje å delta, men akkurat sånn ting ligger an nå med belåning og sånt så har vi nok med oss selv, sier Løvik til avisen.

Prophylaxia omsatte i 2021 for 178,3 millioner kroner, og satt igjen med et resultat før skatt på 47,7 millioner kroner.

Bjørn-Vegard Løvik i samtale med Bjørn Myrseth. Foto: Aslak Berge