Litt svakere Edelfarm-resultat

Nyheter
431

Rognan-oppdretteren fortsetter nedgangen fra 2017.

Edelfarm, som driver oppdrett av fisk i Skjerstadfjorden i Saltdal kommune i Nordland, fikk i 2018 et driftsresultat på 75,4 millioner kroner. Dette er en nedgang på 3,7 prosent sammenliknet med 2017.

Omsetningen falt også fra 167,8 millioner kroner i 2017 til 161,7 millioner kroner i 2018.https://ilaks.no/wp-admin/edit.php

Edelfarm fikk for øvrig også en liten nedgang i 2017 i forhold til året før.

Selskapet fikk i 2018 et resultat etter skatt på 57,3 millioner kroner, og dette overføres til oppdretterens egenkapital.

Selskapet drifter på tre konsesjoner for laks og ørret. Selskapet driver i samdrift med Wenberg Fiskeoppdrett som har samme produksjonsrettigheter.

iLaks har onsdag morgen forsøkt å kontakte daglig leder Sven Inge Skogvoll, men han har ikke besvart våre henvendelser.