«Naturlege svingningar» drog ned Edelfarm-resultatet

Nyheter
879

Rognan-oppdrettaren med liten nedgang.

«Selskapet fikk en nedgang i omsetningen på 6,7 % og en nedgang i overskudd på 4,3 %. Dette er naturlige svingninger i en bransje som oppdrett er. Overskuddet ble likevel solid for 2017», skriv selskapet i si årsberetning.

Wenberg Fiskeoppdrett har samdrift med Edelfarm og Salten Stamfisk i Skjerstadfjorden i Salten i Nordland. Totalt har dei tre selskapa seks konsesjonar – to kvar.

Vidare i rekneskapsrapporten står det:

«Det ble i 2016 investert i et selskap som skal drive med utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk. Dette selskapet har ikke kommet seg skikkelig i gang ennå.»

Alt overskotet vert sett av til eigenkapital.

Sven Inge Skogvoll er dagleg leiar i selskapet som held til utanfor Bodø.