Leverer avløpsrensing til cruiseskip, nå har de sikret seg kontrakt med SalMar

Nyheter
1796

Tønsberg-bedriften Scanship skal levere slambehandlingssystem til SalMars settefiskanlegg i Follafoss i Trøndelag.

Anlegget som ble åpnet i september i fjor og kostet 300 millioner kroner, vil kunne nå full kapasitet på 20 millioner smolt årlig etter oppgraderingen.

Systemet som Scanship skal levere, vil sørge for å skille ut faste stoffer som kan benyttes til energiproduksjon i nærliggende biogassfabrikk, skriver Tønsbergs Blad.

– Vi er svært tilfreds med å være del av den nye, bærekraftige bølgen i oppdrettsnæringen ved å forvandle restavfall fra fiskeproduksjon til verdifulle gjødselprodukter og energiproduksjon, sier adm. direktør Henrik Badin i Scanship.

Scanship er først og fremst kjent for å levere systemer for behandling av avfall og avløpsvann fra cruiseskip. Årsaken til at de tar steget inn i oppdrettsnæringen, er ønsket om å «ha flere ben å stå på».

Verdien på kontrakten med SalMar er ikke oppgitt.