Lerøys datterselskap i USA skal også etterforskes for prisjuks

Nyheter
859

Ny stevning fra det amerikanske justisdepartementet.

Lerøy Seafood USA, et selskap i Lerøy Seafood-konsernet, mottok fredag stevning fra det amerikanske justisdepartementet med anmodning om informasjon knyttet til påstander om konkurransebegrensende samarbeid i laksemarkedet.

Det opplyser Lerøy Seafood Group i en børsmelding.

«Lerøy mener det ikke foreligger noe grunnlag for den etterforskning som er iverksatt. Det samme gjelder i forhold til de gruppesøksmål som er iverksatt i USA, som Lerøy anser som grunnløse», skriver selskapet i børsmeldingen.

Med henvisning til EU-kommisjonens razzia om mulig samarbeid mellom en rekke norske lakseprodusenter og det påfølgende søksmål i USA relatert til den samme saken, kom også Mowi, SalMar og Grieg Seafood torsdag kveld med uttalelser.

I likhet med Lerøy Seafood Group stiller også disse tre seg uforstående til etterforskningen som er iverksatt.