Lerøy håper nedsenkbare merder skal bøte på biologiske utfordringer

Nyheter
0

Ser allerede oppløftende resultater.

– Det blir spennende å se effekten i 2024, men kanskje den aller største effekten vil komme i 2025. Det er da vi skal få mest uttelling for de tiltakene som vi har iverksatt. Lykkes vi virkelig med skjermingsteknologien, vil vi se effekten mot slutten av 2024. Det kan gi oppside i guidingen, men vi prøver å være litt konservative, sier konsernsjef i Lerøy, Henning Beltestad, til TDN Direkt.

20 prosent av fisken i Lerøy Seafood skal i løpet av første kvartal 2024 benytte den nye skjermingsteknologien.

–  Vi har startet med vår første nedsenkbare lokalitet for dypdrift på 30 meter. Første lokalitet blir tatt ut i juli, og vi ruller nå ut på flere og flere lokaliteter i Midt-Norge og Sør-Norge, der vi har de største biologiske utfordringene. Vi ser allerede gode resultater, med mindre lus og ingen behandling nødvendig på fisken. Det virker veldig positivt så langt, sier han.

Lerøy la tidligere idag frem resultatene for årets tredje kvartal. De var langt under forventningene, og aksjen faller tungt, ned 4,8 prosent, på børsen.

På kostnadssiden har selskapet sett en nedgang fra andre til tredje kvartal og forventer stabile kostnader på laksen inn i fjerde kvartal.

– Det er klart at den største driveren for kostnader er fiskefôr. Det bekymrer jo litt, medgir han.

Problemer med gjellehelse på to lokaliteter i Lerøy Sjøtroll reduserte resultatet med 200 millioner kroner.

– Det var også meldt i forrige kvartal at vi ville ta ut den fisken. Vi har god underliggende drift i nord og i Midt-Norge, selv om det er mer krevende i Lerøy Sjøtroll, sier Beltestad.

Lerøy Midt sitt anlegg på Hitra. (Foto: Steve Hernes).