Lerøy dro inn 765 millioner kroner på driften i et utfordrende kvartal

Nyheter
0

Håper ny teknologi skal styrke de biologiske vekstbetingelsene.

– Vi fortsetter med full kraft arbeidet med å utvikle den mest effektive og bærekraftige verdikjeden for sjømat. Jeg er stolt av den jobben vi og våre ansatte gjør, samtidig som vi erkjenner at året som har gått har vært utfordrende, sier konsernsjef Henning Beltestad.

– I fjerde kvartal leverte Lerøy et driftsresultat før biomassejusteringer på 765 millioner kroner, legger han til.

Det var på forhånd ventet et driftsresultat på 659 millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

Rekord
På årsbasis passerte Lerøys omsetning for første gang 30 milliarder kroner.

Lerøys CEO og CFO: Henning Beltestad (i bakgrunnen) og Sjur Malm. Foto: Eivind Senneset

– I Havbruk opplevde vi utfordringer knyttet til perlesnormaneter og tap av fôringsdager i Lerøy Aurora og fremskyndet slakting i Lerøy Sjøtroll. Innen Villfangst ble inntjeningen om lag som samme periode året før. I nedstrømsvirksomhetene i segmentet VAP S&D er det som tidligere kommunisert positiv utvikling ettersom produktprisen nå i større grad reflekterer de økte råvarekostnadene, og vi gradvis har lykkes med operasjonelle forbedringer, sier han videre.

Les også: Austevoll Seafood ser skatteregning på 2,2 milliarder kroner

Beltestad ser rekordhøy lakseproduksjon i år.

– Lerøy jobber målrettet mot strategiske mål for 2025. I 2024 venter vi fremgang i vår biologiske prestasjon i havbruk, og at vi beveger oss mot vårt mål om 205.000 tonn slaktet volum i Norge i 2025. Viktige tiltak for å nå dette er bedret smoltkvalitet og bruk av ny teknologi. Vi er fortsatt i en tidlig fase. Så langt har vi god erfaring med bruk av dypdriftsteknologi, med null lusebehandlinger og høy overlevelse, og vi er også godt i gang med innfasing av ulike typer skjermingsteknologi. Per i dag er planen at om lag en tredjedel av vår laks står i merder med ny teknologi innen utgangen av 2024, fortsetter Beltestad.

Krevende mål
– Innen VAP S&D venter vi videre resultatforbedringer i 2024. Vi ser tydelige tegn på bedret lønnsomhet, drevet av bedring i kapasitetsutnyttelse og god utvikling av flere av våre sentrale markeder globalt. Vi jobber godt og målrettet i VAPS&D. Målet om et operasjonelt driftsresultat fra dette segmentet på 1,25 milliarder kroner er krevende men oppnåelig, fortsetter Beltestad.

Styret foreslår et utbytte på 2,50 kroner per aksje. Basert på siste aksjekurs, på 40 kroner, betyr det en direkteavkastning på 6,25 prosent. Forslaget skal behandles i ordinær generalforsamling 28. mai.