Austevoll Seafood ser skatteregning på 2,2 milliarder kroner

Nyheter
0

Merker effekten av grunnrenteskatten.

Austevoll Seafoods driftsinntekter i fjerde kvartal 2023 var 8.754 millioner kroner, sammenlignet med kroner 7.639 millioner i fjerde kvartal 2022. Økningen i inntekt, på 15 prosent, kommer hovedsakelig fra datterselskapet Lerøy Seafood Group. Inntekter fra de andre selskapene i konsernet er lik samme periode i 2022.

Driftsresultatet ble 804 millioner kroner, på nivå med 794 millioner kroner i fjerde kvartal 2022. Det ga en driftsmargin på ni prosent.

Les også: Lerøy dro inn 765 millioner kroner på driften i et utfordrende kvartal

Pelagia opprettholder sin positive utvikling på drift, stordriftsfordeler, synergier gjennom verdikjeden og gode markedsforhold.

«Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) hadde et ekstremt utfordrende 2023. Resultatene var kritisk dårlige, ikke bare når det gjelder historisk ytelse, men også målt mot selskapets utsikter. Det er derfor gledelig å se operasjonelle forbedringer i Q4 i forhold til årets ni første måneder. En betydelig forbedring i driftsresultat forventes foreløpig allerede i løpet av 2024. Inntekter fra tilknyttede selskaper før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler i fjerde kvartal utgjorde 111 millioner kroner,» skriver selskapet i en oppdatering.

Grunnrenteskatten inkluderte en implementeringseffekt på 1,8 milliarder kroner, som ble innregnet i andre kvartal. Det beste anslaget per 31. desember 2023 for grunnrenteskatt, inklusive gjennomføringseffekt, er 1,9 milliarder kroner. På toppen av dette kommer ordinær selskapsskatt på 178 millioner kroner på virksomheten som er pålagt grunnrenteskatt, samt betalt produksjonsavgift på 129 millioner kroner. Totalt utgjør skatt og produksjonsavgift for virksomheten 2,2 milliarder kroner.

Styret foreslår et utbytte på 4,50 kroner per aksje for 2023.