Lerow-konkursen: Banken sa nei til videre finansiering i krevende marked

Nyheter
1154

Daglig leder Hallgeir Ivan Bremnes sier til iLaks at styret i Lerow ikke hadde noe annet valg enn å melde oppbud.

Tirsdag formiddag kom nyheten om at servicebåtrederiet Lerow melder oppbud.

Etter at iLaks gjentatte ganger forsøkte å få kontakt med daglig leder Hallgeir Ivan Bremnes, skriver han i en e-post tirsdag formiddag at han er opptatt i diverse møter.

Han tar seg likevel tid til å forklare hvorfor styret har meldt oppbud.

– Med bakgrunn av at Danske Bank har sagt opp Lerows bank- og leasingengasjement har Lerow beklageligvis måtte melde oppbud, skriver Bremnes i en e-post til iLaks.

Ifølge Bremnes har Lerow forsøkt å få til en ny finansieringsløsning.

– Men med bank/leasing sin korte oppsigelsesfrist har dette beklageligvis ikke vært mulig, skriver Bremnes.

Bremnes legger også til at et markedsmessig strengt marked, samt høy konkurranse med lave rater og lange kontrakter, også har gitt økte utfordringer for selskapet.

Selskapet har slitt over en periode, og tapte penger både i 2017 og 2018. Regnskapstallene for 2019 er ikke kjent så langt, men ved inngangen til året hadde Lerow en bokført egenkapital på 6,5 millioner kroner av en totalbalanse på 25 millioner kroner.