Lerow får åtte millioner forskningskroner. Slik skal de bruke pengene

Nyheter
1172

Skal utvikle løsninger for service på utsatte oppdrettslokaliteter.

Det skriver Hitra-Frøya.

Lerow, med base på Dolmøya i Hitra kommune, og frøyværingen Hallgeir Bremnes som hovedeier og daglig leder, har kommet gjennom nåløyet til forskningsrådet.

En pott på 100 millioner kroner til utvikling av ny havteknologi er fordelt på elleve søkere. Her får Lerow åtte millioner til et prosjekt som skal gå over fire år. Deres konsept går på å «utvikle nye fartøysbaserte løsninger for eksponert havbruk»

Lerow er et servicebåt-rederi knyttet til havbruksnæringa, og har både små og store oppdrettsselskaper som sine kunder.

– Vi føler at vi med dette får en anseelse for at vi driver med avansert forskning, sier adm.dir i Bremnesgruppen, Svein Jarle Midtøy.

– Stort behov for nyskapning
«Størrelsen på anleggene som brukes i merdbasert oppdrett, har utviklet seg betydelig i takt med ønsket om økt produksjon. Trenden er stadig større merder og lokaliteter som plasseres lenger til havs. Systemer knyttet til instrumentering og automatisering har imidlertid ikke utviklet seg i samme hastighet. Det er derfor stort behov for nyskaping og løsninger som muliggjør lang oppe-tid også på mer eksponerte lokaliteter», skriver forskningsrådet, og beskriver Lerows bidrag slik:

«Lerow vil i dette prosjektet utvikle og teste nye metoder og prosedyrer for fartøysbaserte operasjoner tilpasset eksponert havbruk. Løsningen skal sikre at anleggene skal være i operasjonell drift og være forsvarlige å drifte selv i uvær, innenfor de strøm- og vindstyrker de er dimensjonert for.»

Midtøy forteller at selskapet er i en prosess med utskiftning av servicebåter, der de selger unna de mindre, og investerer i større. Dette er gjerne båter som er brukt i supplynæringa til oljebransjen, og dermed bygget for eksponert farvann.

Båtene som skal betjene de mer utsatte havbrukslokalitetene vil være fra 28 til 40 meter. Dette åpner for større arbeidsflater, utstyr og nye arbeidsmåter ombord i båtene som skal drive service på oppdrettanleggene.

Næringsliv og kunnskapsmiljøer
Statssekretær Roy Angelvik i Fiskeridepartementer er hitterværing, og synes det er stas at et lokalt firma har kommet inn i denne ordningen.

– Vi har ikke hatt noe med selve tildelingen å gjøre, så da må det være lov å si at det er litt stas at en bedrift fra øyregionen er kommet inn under ordningen, sier Angelvik.

– Denne typen prosjekter kobler sammen næringslivet og kunnskapsmiljøene på en god måte for å få fram nyskaping som næringslivet og samfunnet etterspør. Hav er av de virkelig store satsingsområdene for regjeringen og for Norge, det vil være en av pålene som skal finansiere velferden vår i framtiden. Bedriftene som nå har fått støtte er med å skape nye arbeidsplasser, sier Angelvik.