Havbruksnæringen får forskningsmillioner av regjeringen

Nyheter
1092

130 bedrifter får til sammen over én milliard kroner til forskning. Blant disse bedriftene finner vi en rekke aktører fra havbruksnæringen.

Det er regjeringen som opplyser om tildelingene på sine hjemmesider. Det er bedriftene selv som søker og som eier prosjektene, og de delfinansierer også forskningen.

– Med disse pengene skal bedriftene utvikle ny kunnskap og nye produkter. Vi støtter mer klimavennlige løsninger, bedre og mer bærekraftig utnyttelse av ressursene våre og mange produkter og tjenester som kommer forbrukerne til gode. Forskning skaper store verdier, og kan til og med redde liv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

På listen finner vi kjente selskaper som Biomar, Aqua Gen og Salmobreed. Biomar får støtte til et forskningsprosjekt som skal «utvikle neste generasjons verktøy for å sikre et funksjonelt tarmmiljø gjennom fôrutvikling.»

Avlsselskapet Aqua Gen får penger til prosjektet «Robust lakseskinn – genetikk, vaksinering og ernæring».

Et annet avlsforetak, Salmobreed, har fått tildeling til prosjektet «ILA-resistans i atlantisk laks: Definere nye fenotyper for nøyaktig avl.»

På listen finner vi også DNV GL, Optimeering, Safepath, Strukturplast, Sealab, Nærøysund Aquaservice, Maritime Robotics og Lerow. Sistnevnte, som leverer service, vedlikehold og tekniske løsninger til havbruksnæringen, har fått støtte til et prosjekt som skal gjøre «industriell forskning på fartøybaserte operasjoner for eksponert havbruk.»

Det er ikke oppgitt det konkrete beløpet hver enkelt bedrift får.

Se hele oversikten over hvem som får forskningsmidler her.