Lavere salgsvolum dempet Austevoll-resultat

Nyheter
512

Resultatfall i siste kvartal av 2019.

Lerøy-eier Austevoll Seafood fikk en EBIT før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler i kvartalet på 652 millioner kroner. Det var en betydelig nedgang fra tilsvarende kvartal i 2018, da driftsresultatet ble 955 millioner kroner.

Konsernet hadde driftsinntekter på 5.931 millioner kroner i kvartalet, mot 5.765 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

«Lavere slaktet volum for atlantisk laks og ørret, samt betydelig reduksjon i fangstvolum i Peru, er de viktigste årsakene til lavere inntjening sammenlignet med samme periode i fjor,» opplyser Austevoll Seafood i en børsmelding tirsdag morgen.

Austevoll Seafoods viktigste eiendel er den kontrollerende aksjeposten i Lerøy Seafood Group. Lerøy har også lagt frem sitt resultat for fjerde kvartal i dag.

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var 173 millioner kroner i kvartalet. De største tilknyttede selskapene er Norskott Havbruk og Pelagia Holding. Tilknyttede selskaper i konsernet har over tid levert gode resultater, er betydelige aktører i sine segmenter og representerer store verdier for Austevoll Seafood, bemerker selskapet.