Lave salgsvolumer og biologiske utfordringer senket Grieg i tredje kvartal

Nyheter
0

Operasjonell EBIT for Grieg Seafood var -86 millioner kroner i tredje kvartal, mot 145 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Slaktevolum var 12.245 tonn i perioden, noe som gir en operasjonell EBIT per kg på -7,0 kroner.

– I tredje kvartal var Grieg Seafoods hovedprioritet å la fisken vokse og bygge biomasse. Som et resultat var slaktevolumet lave, noe som førte til økte kostnader per kilo. Den operasjonelle ytelsen ble påvirket av en blanding av ulike biologiske utfordringer, inkludert Spiro i Finnmark, høsting ved lav vekt på grunn av tidligere ILA-utbrudd i Rogaland og sesongmessige biologiske problemer i British Columbia. Dessverre reduserte disse hendelsene vår prisoppnåelse og inntjening, sier konsernsjef Andreas Kvame.

– Jeg er ikke fornøyd med resultatene. Vi snur hver eneste stein i regionene for å komme tilbake på sporet. Det er iverksatt avbøtende tiltak, som vaksinasjonsprogrammer mot ILA og vintersår samt UV-filter for å hindre Spiro i å komme inn i smoltanlegget vårt. På grunn av den lange produksjonssyklusen til laksen tar det litt tid før vi ser effekten av tiltakene. Jeg er oppmuntret over at den underliggende biologien i Rogaland er god. I Finnmark har generasjonen av fisk som overføres til havet i løpet av 2023 ikke blitt påvirket av Spiro og presterer godt.

Milliardinvestering
– Utviklingen i Newfoundland var kvartalets høydepunkt, med påbegynt første høsting i oktober. Den biologiske kontrollen har vært sterk, med høy overlevelse, god fiskehelse og -velferd, god vekst, god produktkvalitet og ingen problemer med lakselus. Vi ser frem til å ta de neste stegene i Newfoundland.

– I tillegg til kortsiktige tiltak for å forbedre biologien, tar Grieg Seafood også skritt mot våre ambisjoner om bærekraftig vekst på mellomlang til lang sikt. Vi investerer 1,1 milliarder kroner i en ekspansjon på 3.000 tonn post-smolt i Finnmark, for å fremme biologisk kontroll, fiskehelse og velferd og bærekraft. I Canada ser vi store muligheter for bærekraftig lakseoppdrett i umiddelbar nærhet til det voksende nordamerikanske markedet. Vi tar sikte på å realisere det canadiske potensialet. Utvikling av den canadiske virksomheten krever imidlertid betydelige investeringer i en tid da grunnrenteskatten og den generelle inflasjonen krever større kapitaldisiplin. Som sådan søker vi langsiktige partnere til å investere med oss, slik at vi kan utvikle virksomheten vår i Canada hurtig.

Teistholmen, Grieg Seafood Rogaland. Foto: Aslak Berge

Slaktevolum i Rogaland var 4.783 tonn i kvartalet. Oppdrettskostnadene økte sammenlignet med andre kvartal, hovedsakelig på grunn av lavt slaktevolum og ILA-relatert høsting. Ved kvartalsslutt var det ingen lokaliteter med ILA. Grieg Seafood har igangsatt et vaksinasjonsprogram mot ILA for all utsetting av smolt til sjø, og gjennomført ytterligere tiltak ved sine smoltanlegg, som forventes å redusere risikoen knyttet til ILA betydelig fremover. Operasjonell EBIT/kg endte på 0,7 kroner for kvartalet, påvirket av det lave slaktevolumet i tillegg til redusert gjennomsnittlig slaktevekt sammenlignet med Q3 2022 på grunn av tidlig slakting. På grunn av tidlig slakting av ILA-infisert fisk i kvartalet reduseres slaktemålet for hele 2023 for Rogaland fra 27.000 til 26.000 tonn.

Biologiske vanskeligheter
I Finnmark var slaktevolumet 1.354 tonn i kvartalet.

– Vi planla ikke slakting i tredje kvartal, men vi prioriterte tidligere slakting for å opprettholde fiskevelferden knyttet til Spiro. Vannbehandlingsutstyr er installert og desinfeksjonstiltak er iverksatt for å redusere fremtidige risikoer for at Spiro kommer inn i ferskvannsanlegget betydelig. Vi har ikke hatt noen nye påvisninger av Spiro ved ferskvannsanlegget i 2023. Den nye generasjonen smolt overført til sjø i 2023 har god helse og presterer godt. Oppdrettskostnadene økte fra forrige kvartal hovedsakelig på grunn av lavt slaktevolum ved lavere vekter. Operasjonell EBIT/kg for kvartalet endte på -27,1 kroner, påvirket av lavt slaktevolum, lav superior-andel og lav gjennomsnittlig slaktevekt. Dessverre har tidligere slakting for å opprettholde fiskevelferden også funnet sted i Q4. Derfor løftes slaktestimatet for hele 2023 fra 26.000 til 27.000 tonn, sier Kvame.

Stabil
I British Columbia var slaktevolumet 6.108 tonn i kvartalet. Sjøvannets ytelse ble påvirket av sesongmessige utfordringer, inkludert høyt lusetrykk som krever behandling og hendelser med lavt oppløst oksygen, men situasjonen bedret seg mot slutten av kvartalet. Overlevelsesraten holdt seg stabil fra forrige kvartal, men disse hendelsene påvirket oppdrettskostnadene, noe som resulterte i negative resultater for BC-virksomheten i kvartalet.

På Newfoundland var både ferskvanns- og sjøvannsproduksjonen god i kvartalet. Høy smoltkvalitet kombinert med gunstige biologiske forhold bidro til god fiskehelse og høy overlevelse. I løpet av kvartalet fullførte Newfoundland smoltoverføringen til sjø i år, som totalt utgjør 2,5 millioner smolt med en gjennomsnittsvekt på 140 gram. 12 måneders rullerende overlevelse ved kvartalsslutt var 96 prosent, med god vekst til sjøs og ingen problemer med lakselus.

– Ved utgangen av tredje kvartal hadde vi cirka 9.300 tonn biomasse til sjøs med en gjennomsnittsvekt på 2,0 kg. Gjennomsnittlig vekt på fisken som ble overført til sjø i 2022 var 4,1 kg ved utgangen av kvartalet. Vi startet høstingen i oktober, med utmerket resultat. Total høsting for året er beregnet til 5.000 tonn, sier Kvame.

Foto: Grieg Seafood NL

Stramt marked
Med forventninger om ingen vekst i global slakting i 2023, kombinert med utsikter for fortsatt sterk etterspørsel drevet av økt fokus på sunn mat og bærekraftig produserte proteiner, forventer for tiden et vedvarende sterkt marked for resten av året.

Grieg Seafood har generelt mål om en årlig kontraktsandel på 20-50 prosent. Estimert kontraktsandel for den norske virksomheten i fjerde kvartal er 15 prosent og 15 prosent for hele 2023.

I Q4 2023 er forventet slaktevolum 25 800 tonn, fordelt som følger:

  • Rogaland: 2.200 tonn
  • Finnmark: 12.200 tonn
  • BC: 6.400 tonn
  • Newfoundland: 5.000 tonn

Grieg Seafood guider for et samlet slaktevolum på 76.000 tonn i 2023, ned fra tidligere veiledet 78.000 tonn:

  • Rogaland: 26.000 tonn
  • Finnmark: 27.000 tonn
  • BC: 18.000 tonn
  • Newfoundland: 5.000 tonn