Lånefinansiert vekst for Kvarøy Fiskeoppdrett

Nyheter
0

Nærmer seg milliarden i omsetning.

Oppdrettselskapet på Indre Kvarøy i Nordland måtte, som mange andre, tåle et tungt resultatfall fa 2019 til 2020. Driftsresultatet sank med 64,4 prosent, til 28,3 millioner kroner.

«Driften i 2020 var god, men en del utfordringer knyttet til avlusninger og kapasiteter. Dødeligheten var ned fra 2019 og endte på 4,01%. MTB-utnyttelsen ved årsslutt var på 85,4%,» fremgår det av selskapets årsberetning.

Låner mer
Kvarøy eier fem konseskjoner med en samlet MTB (maksimal tillatt biomasse) på 4.084 tonn. Ifjor kjøpte selskapet dessuten 900 tonn på auksjon. I tillegg til dette har selskapet hatt avtale om drift av Lofoten Aquas ene konsesjon, en avtale som ble avsluttet ved årsskiftet. Kvarøy drifter også en konsesjon for Salmobreed. Samlet MTB er dermed på 5.580 tonn. Selskapet slaktet 7.337 tonn sløyd vekt ifjor.

Emma Tuven (25) og Lotte Følling (23) overvåker anleggene til Kvarøy Fiskeoppdrett.

MTB-kjøpet dro opp regnskapsposten immaterielle eiendeler fra 70,9 millioner kroner til 277,7 millioner kroner. Satsingen er finansiert med låneopptak. Langsiktig gjeld til finansinstitusjoner har økt fra 128,5 millioner kroner til 418,5 millioner kroner det siste året. Anleggsmidlene er blitt nær doblet fra 2019, fra 341,6 millioner kroner til 650,5 millioner kroner.

Bokført egenkapital i konsernet et 321,6 millioner kroner.

Forbedring
I aktiviteten inngår også Kvarøy Sjøhus, som leier ut fem hus og tolv båter, samt Kvarøy Oppdrettservice, som drifter to arbeidsbåter, og eksportselskapet Kvarøy Salmon. Ifjor kjøpte selskapet dessuten Kvarøy Smolt, som driver smoltproduksjon i Mo i Rana.

Les også: Selger laks fra Kvarøy Arctic for 80 millioner dollar i år: – Det dobbelte av forventet

Kvarøy har en forventning om bedring i resultatet i år.

«Så langt ser vi en svak forbedring i første del av 2021, og det forventes en enda tydeligere forbedring mot Q3 og Q4, da spesielt mot HORECA-markedet, samt lavere flyrater,» heter det i årsberetningen.

iLaks har søkt å få en kommentar til saken fra daglig leder Alf-Gøran Knutsen.

Kvarøy Fiskeoppdrett 2020 2019 Endring
Omsetning 939,6 793,8 18,4 %
EBIT 28,3 79,6 -64,4 %
Resultat før skatt 21,2 75,2 -71,8 %
Driftsmargin 3,0 % 10,0 %
Alle tall i millioner kroner