Selger laks fra Kvarøy Arctic for 80 millioner dollar i år: – Det dobbelte av forventet

Nyheter
0

– Et helt annet opplegg i USA.

Kvarøy Fiskeoppdrett forventer å selge laks gjennom Kvarøy Arctic til over 80 millioner dollar i år. Ifølge prognosen ligger de allerede godt an.

– Gjør vi opp status nå i dag, er det gått over det dobbelte av det vi forventet da vi startet på reisen i USA, sier Alf-Gøran Knutsen.

Kvarøys merkevare i USA. (Foto: Kvarøy Arctic)

– I USA er gjenåpningen kommet langt. Mye raskere enn det vi tidligere trodde. Snakket nylig med selgerne som forteller om stor etterspørsel nå. Det kommer til å gjøre gode utslag på 2021-resultatet, sier han.

Krevende 2020
Fjoråret var svært krevende forteller Knutsen.

– Å lansere ny merkevare samtidig som verden blir stengt ned ble en stor utfordring. Har vi en merkevare, ja, så må vi levere. Det har vi gjort. Vi stod i det og leverte det vi skulle, tross høye fraktpriser med mer, sier Knutsen.

– Det har kostet oss mye. Vi skal høste av dette i mange år fremover. Men allerede i år vil det kaste av seg, uten tvil. Nå er det om å gjøre å cashe inn, fastslår Alf-Gøran Knutsen.

Alf-Gøran Knutsen.

Fikk for liten margin
Det bekymret Knutsen at mellomleddene satt igjen med for stor del av gevinsten når de solgte til Whole Foods. Selskapet er fortsatt den største kunden til Kvarøy Fiskeoppdrett med 75-80 prosent av det de leverer i USA.

Totalt produserer selskapet vel 7.700 tonn laks i år. Det aller meste går til USA.

– Vi har satset på en laks det koster mer å produsere. Derfor er vi avhengig av å ha en viss margin. Den marginen syntes vi ikke vi fikk. Derfor gjorde vi grep med egen merkevare, sier Knutsen.

Jennifer Bushman. (Foto: jenniferbushman.com)

Dyktige rådgiver
Alf-Gøran Knutsen forteller at de rett og slett bestemte seg for at dette kunne de gjøre best selv. Han mener uten tvil at de allerede se konturene av å lykkes med det.

– Vi var heldige i å trekke til oss svært dyktige rådgivere. De bisto med hvordan vi skulle gjennomføre, lage en profil og bygge merkevaren.

– Det er et team med konsulenter som til stadig jobber med dette. Det ledes av Jennifer Bushman. Hun har vært veldig sentral og svært dyktig i vårt strategiske arbeid i USA. Bushman gjorde at vi virkelig fikk tro på våre planer, sier Knutsen.

USA er helt annerledes
– Tror det er de færreste som faktisk vet hvor stort det er det vi har fått til i USA. I USA er det en helt annen måte å kommunisere på. Et helt annet opplegg, sier Knutsen.

For et par uker siden ble de kåret til årets leverandør innen all ferskvare hos Whole Foods. Tidligere har de fått priser innen sjømat, men denne gangen er det selve hovedprisen. Alf-Gøran Knutsen mener dette beviser de gjør noe rett.

– Selve prisen er på vei i posten, og det blir en digital prisutdeling. I tillegg har vi vunnet en annen pris «Fast Company» hvor vi ble anerkjent for vårt arbeid med bærekraft sammen med selskap som blant annet Nike, sier prisvinner Knutsen.

– Det har tatt helt av, og samtidig er det ganske så rart. 1. februar i fjor ble merkevaren Kvarøy Arctic. Siste dagen i februar samme året var Knutsen i New York for foreløpig siste gang. Knutsens plan var å være der minst en gang i måneden.

Daglig leder Alf-Gøran Knutsen føler seg trygg på at de er på rett kurs.

Selger pølser som varmt brød
Det er han som er den daglige lederen for Kvarøy Arctic og ansvaret for de fem ansatte. Det er to på logistikk og tre på salg som sitter spredt i USA. Miami, Washington, Denver, Boston og Salt Lake City.

– Vi har jo måttet skifte fokus. Fra at vi skulle satse på horeca-segmentet måtte vi skifte til retail. Vi har lyktes med det, sier Knutsen.

En av de produktene de leverer retail er pølser og burgere av laks. De sender nå to til tre containere med pølser i måneden. Én container bærer med seg litt over 100.000 pølser.

– Det tok også av, og åpnet dører for oss inn til butikken, sier han.

– Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle bli en så god pølseselger, smiler Alf-Gøran Knutsen.

Salmon Dogs. (Foto: Kvarøy Arctic)