– Landbaserte RAS-anlegg utgjør fort 50 prosent av omsetningen

Nyheter
971

Men utviklingsprosjekter bestående av tunge stålkonstruksjoner har ikke AKVA group-direktør Trond Severinsen særlig tro på.

– Landbaserte RAS-anlegg utgjør fort 50 prosent av omsetningen til AKVA group. Da er det spesielt postsmoltanlegg som er sentralt for oss, sier Trond Sverinsen.

Eksil-beregnseren er teknologi- og utviklingsdirektør i AKVA group. Utstyrselverandøren på Bryne har vært notert på Oslo Børs i tolv år, og omsatte i fjor for snaut 2,1 milliarder kroner.

M&A
– AKVA group er et resultat av mergers and aqcuisitions, og så har det vært en del organisk vekst også, forteller Severinsen under et seminar i selskapets egen regi på BI i Bergen.

Som teknologispiss er AKVA group sentral i flere av de store prosjektene knyttet til søknader om nye utviklingskonsesjoner.

– Det har vært mange spennende utviklingsprosjekter. Mange månelandingsprosjekter. Det er fascinerende at flere av disse i det hele tatt blir bygget, sier Severinsen med dårlig skjult adresse til mye omtalte havfarmer og havrigger.

– Nå er vel laks sammen med yellowtail den mest lønnsomme oppdrettsarten, så det er vel årsaken til at disse prosjektene kommer frem. Men vi tror det blir vanskelig å tjene penger på disse massive stålkonstruksjonene.

Ut i verden
En av dem som har vært sentrale i effektueringen av utviklingskonsesjonene er statssekretær Roy Angelvik (FrP).

– Trond (Severinsen) var litt skeptisk til om en vil tjene penger på disse prosjektene, men det får tiden vise. Jeg tror det er viktig at en prøver, og at en prøver sammen.

– Vi er nødt til å vokse på naturens premisser. Det er særlig den nye fiskeriministeren (Harald Tom Nesvik – red. anm.) opptatt av, påpeker Angelvik.

– Det tror jeg vi bør ta med oss videre i diskusjonen. Skal vi ta med oss teknologien for å produsere denne fisken for oss selv, eller skal vi ta den med oss ut i verden? Jeg vet at noen av dere er på vei ut i verden, og det er jeg personlig tilhenger av. Vår jobb som politikere er å legge til rette for dette.

Vet ikke nok
Samtidig vil Angelvik kommentere de mange, ikke minst på sosiale medier, som er skråsikre på at lukkede oppdrettsanlegg er eneste farbare vei.

– Vi har gitt utviklingskonsesjoner til både åpne og lukkede anlegg. Det er lett å stå på utsiden og si at løsningen er lukkede anlegg. Men jeg vet ikke, med min skarve kokkebakgrunn, at vi kan si om vi vet nok om strøm, om svinn, om fiskehelse, om biologi. Vi vet ikke nok om det i dag. Men det er viktig at en får prøve dette ut, og det var det som var ideen med utviklingskonsesjonene.