Landbaserte oppdrettsanlegg møter stadig hardere arealkamp

Kommentarer
2166

Nå står slaget i arealplaner og byggesakskomiteer.

Det begynner å hardne til. Konfliktlinjene blir stadig flere og tydeligere i det nye industrieventyret som nå er under oppseiling. Landbaserte oppdrettsanlegg krever mye areal, ikke minst relativt til merder i sjøen, og da blir det bråk.

Mandag kunne iLaks rapportere om motstanden som Aquaculture Innovation møter for sine byggeplaner på Toft ved Brønnøysund. Selskapet sikter på et anlegg med en maksimal tillatt biomasse (MTB) på 26.000 tonn laks. I et leserbrev i Brønnøysunds Avis fremhever en rekke klagere at arealet tilsvarer 6,5 fotballbaner som kan bebygges til 44 meters høyde.

Aslak Berge

Kritiske røster
I slutten av februar ga kommunestyret i Tynset klarsignal for å gå videre med planene om et landbasert oppdrettsanlegg for laks i innlandskommunen. Til tross for flere kritiske røster, vedtok kommunestyret med 26 mot en stemme å støtte Senterpartiets forslag og gå videre med planene. Også i Tynset har lokal motstand vært godt synlig i lokalpressen.

I Farsund og særlig Grimstad opplever Baring lokal motstand mot etablering av sine to planlagte laksefabrikker. I Grimstad er det naturreservatet Hesseltangen som er blinket ut for industrisatsingen, og det møter oppskriftsmessig motstand fra ellers sindige sørlendinger.

Oljeservicegründer Geir Nordahl-Pedersen sine tre parallelle oppdrettsatsinger på Losna, Averøy og Øygarden, har også møtt motstand. Særlig i Averøy har industrisatsingen fått smake på det lokale engasjementet.

Flaskehals
Nordahl-Pedersen har også møtt utfordringer fra Fiskeridirektoratet. Her er nok flaskehalsen enda trangere enn de lokale lokalitetsdiskusjonene skulle tilsi. Uenigheten er knyttet til om anleggene faktisk er på land eller i vann. I fjor sommer trakk nemlig Fiskeridirektoratet tilbake konsesjonen som Losna Seafood hadde fått for 28.000 tonn laks.

Nordahl-Pedersen har på sin side anført at hans teknologivalg ikke er ulikt det aktører som Andfjord Salmon og Salmon Evolution gjør, nemlig å dra nytte av tidevannet for å redusere pumpekostnader og energibruk.  

Egen liga
Det er mange og store anlegg som skal føres opp.

Fabrikkanlegg med et årsvolum på 700.000 tonn laks, tilsvarende halvparten av Norges oppdrettsproduksjon i sjø, er omsøkt og planlagt bygget. Det gjør at Norge er i en egen liga på landbaserte anlegg for oppdrettslaks. Nær en tredjedel av de planlagte anleggene globalt søkes å føres opp her, viser en industrirapport om landbasert lakseoppdrett iLaks har utarbeidet.

Men det er også andre land som vil legge til rette for storsatsing for lakseoppdrett på land. I USA har oppdrettselskapene Nordic Aquafarms og Whole Oceans møtt betydelig motstand for sine lokalitetssøknader i Maine.