Landbasert oppdretter får drahjelp fra fylkesrådet

Nyheter
1321

Fylkesrådet i Nordland går inn med seks millioner kroner til utbygging av infrastruktur i Galtneset industriområde i Træna kommune, ifølge en pressemelding.

Det er på dette området den landbaserte oppdretteren Gaia Salmon vil produsere 7.200 tonn laks årlig.

– Eksisterende næring bidrar med omlag 20 arbeidsplasser og på litt lengre sikt vil etableringen av landbasert oppdrett kunne skape 20-30 nye arbeidsplasser i kommunen. Utbyggingen av Galtneset er således et svært viktig prosjekt for Træna-samfunnet, sier fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen (Sp) i pressemeldingen.

Ifølge Nordland fylkeskommune er bakgrunnen for prosjektet at eksisterende industri og kommunens vannforsyning i dag har store utfordringer.

«Innløp og avløp av sjøvann hindres, da groe i rørene tetter inntaksledninger. Man har også et ønske om å få både innløp og avløp lagt lengre ut i Trænafjorden for å sikre god vannkvalitet, og for å øke avstanden til eksisterende akvakultur som er lokalisert mellom Sanna og Husøy. I tillegg til nyetablering av Gaia Salmon, som har fått tillatelse til landbasert oppdrett, ønsker Norway Pelagic å øke sin kapasitet og har økt behov for prosessvann i sin produksjon», heter det i pressemeldingen.

I prosjektet skal man også lage nye veier på industriområdet, bygge ny kai på industriområdet og utvikle kommunal vann-/avløp infrastruktur på industriområdet.