Lakserømmingen i Møre og Romsdal: – Alle AquaGen sine egne fiskegrupper kan spores ved hjelp av DNA-informasjon

Nyheter
1064

AquaGen har satt i gang egne analyser for å finne ut om den rømte fisken i Tingvollfjorden er deres.

Torsdag skrev iLaks at Fiskedirektoratet hadde fått inn meldinger om «betydelige fangster» av rømt oppdrettsfisk i Tingvollfjorden i Møre og Romsdal.

Direktoratet opplyste også om at de hadde vært i kontakte med AquaGen, som ligger nærmest og har fisk i aktuell størrelse.

– Selskapet har sjekket nøtene på anlegget uten å finne hull, skrev direktoratet.

Lokalitet Honnhammervika. KART: Barentswatch

Kan spores
Administrerende direktør Nina Santi bekrefter overfor iLaks at AquaGen har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet angående observasjon av mulig rømt laks i Tingvollfjorden.

– Dette ble meldt inn av AquaGen etter at vi har fått meldinger fra lokalbefolkningen om fangst i kilnot, og observasjoner av fisk i fjorden. AquaGen har for tiden produksjon på lokaliteten Honnhammervika i Tingvollfjorden. Alle nøtene på lokaliteten ble rutinemessig inspisert med ROV forrige uke og igjen med dykker denne uke; uten funn av hull/rifter i nøter eller andre uregelmessigheter. Det er sendt fisk til slakt fra lokaliteten denne uken, men båt og rederi har ikke meldt om hendelser eller avvik som skulle ha medført risiko for rømming. Dokumentasjon er sendt inn til Fiskeridirektoratet som undersøker saken med vår bistand, skriver Santi i en e-post til iLaks.

Hun forteller videre at AquaGen har etablerte planverk og rutiner for håndtering av rømming og mulig rømming, inkludert gjenfangstplaner.

Nina Santi er administrerende direktør i AquaGen. Foto: Trine Forsland

– Vi følger disse også i denne saken. Alle AquaGen sine egne fiskegrupper kan spores ved hjelp av DNA-informasjon, og vi har derfor satt i gang egne analyser for å avkrefte eventuelt bekrefte om dette er AquaGen sin fisk, skriver Santi.

– Overlevende fisk fra tidligere rømminger kan være en mulighet
Samtidig legger hun til det er mye snøsmelting i området, og mye ferskvann i fjorden (fire promille registrert på en av lokalitetene).

– Slik at det også er en mulighet for at fisk med annen opprinnelse trekker inn i fjorden, skriver hun.

På spørsmål om «fisk med annen opprinnelse» menes at laksen kan komme fra anlegg lenger ut, svarer Santi:

– Vi ønsker ikke å spekulere noe omkring dette, men det er naturlig adferd for laksen å trekke inn i fjordene på denne tiden av året og brakkvannsfjorder forsterker signalene. Det vil si at overlevende fisk fra tidligere rømminger kan også være en mulighet.