Fiskeridirektoratet: Meldinger om «betydelig fangster» av rømt oppdrettsfisk i Møre og Romsdal

Nyheter
1007

Det har de siste dagene blitt fanget rømt oppdrettslaks i Tingvollfjorden i Møre og Romsdal. Kilden til rømmingen er så langt ikke kjent, opplyser Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

– Fiskeridirektoratet har de to siste dagene fått meldinger om betydelige fangster av oppdrettsfisk på rundt 4-6 kilo i Sunndalsfjorden innerst i Tingvollfjorden. Fangstene er i hovedsak tatt i kilenøter, heter det i meldingen.

Fiskeridirektoratet sier de har vært i dialog med selskapet, som ligger nærmest og som har fisk i aktuell størrelse.

– Selskapet har sjekket nøtene på anlegget uten å finne hull, skriver direktoratet.

Navnet på selskapet oppgis ikke, men iLaks får opplyst at det er snakk om AquaGen. Lerøy Midt har også anlegg i området, men har ikke fisk i sjøen for tiden.

Fiskeridirektoratet vil kartlegge spredning, fangsttidspunkt med mer på fangstene i området. Det vil også bli samlet inn prøver fra den rømte fisken som kan brukes til sporing dersom kilden til rømmingen ikke blir kjent.

Fra et av AquaGens anlegg i Tingvollfjorden. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. ILLUSTRASJONSFOTO: AquaGen