Lakserømmingen i Lekafjorden: Midt-Norsk Havbruk betaler 250 kroner i dusør per fisk

Nyheter
0

Det åpnes for dusørfiske etter lakserømmingen helt sør på Lekafjorden sist torsdag. I tillegg til en dusør på 250 kroner, beholder fiskeren laksen som i snitt veier 4,5 kilo.

Det var sist torsdag at Midt-Norsk Havbruk varslet Fiskeridirektoratet om den mulige rømmingen på lokaliteten Dolma N på nordsiden av øya Dolma i Nærøysund kommune, etter at det ble oppdaget hull i ei not etter dårlig vær. Merden skal slaktes ut i midten av september, og omfanget av rømmingen vil da bli avklart. Det ble umiddelbart satt ut beredskapsnot rundt den skadde merden og iverksatt gjenfangst rundt anlegget.

Les også: «Skaden på nota og omfanget av gjenfangst tyder på at det er tale om ei større rømming»

Selskapet har siden hendelsen samarbeidet med både fiskere og lokalbefolkningen for å lokalisere rømt oppdrettslaks. I samråd med Fiskeridirektoratet og Statsforvalterne i Trøndelag og Nordland åpnes det nå for dusørfiske etter laks i spesifiserte områder i Nærøysund og Leka kommuner, samt i Bindal og Sømna.

Dusørfisket vil foregå i området markert med blått i Trøndelag. I Nordland kan fiske skje fra fylkesgrensen til nordspissen av Sømnesøya i Sømna og østover til Gavlen i ytre del av Bindalsfjorden.

Midt-Norsk Havbruk utlover en dusør på 250 kroner per fisk. I tillegg beholder fiskeren fangsten. Fiskere som melder seg på dusørfisket, kan også benytte flytegarn.

– Laksen er uten lus og har aldri vært behandlet med antibiotika. Med en snittvekt på rundt 4,5 kilo, er dette fantastisk matfisk, sier oppdretter Frank Øren i en pressemelding.

– Fisk som rømmer er det absolutt siste vi ønsker. I tillegg til aktørene som er innleid for å drive gjenfangst, ønsker vi at så mange som mulig deltar for å redusere antall laks på avveie, sier Øren.