«Skaden på nota og omfanget av gjenfangst tyder på at det er tale om ei større rømming»

Nyheter
0

Fire kilos fisk på rømmen.

27. august ble det kjent Fiskeridirektoratet hadde fått meldingar om fangst av oppdrettslaks i eit større område etter rømminga hjå Midt-Norsk Havbruk ved Lekafjorden i Nærøysund kommune. Skaden på nota og omfanget av gjenfangst tyder på at det er tale om ei større rømming.

Fiskeridirektoratet har pålagd Midt-Norsk Havbruk å drive gjenfangstfiske i utvida område etter rømmingshendinga ved lokaliteten Dolma N i Nærøysund. Det er så langt fanga om lag 480 oppdrettslaks i dette fisket, som vert utført av fleire innleigde fiskefarty, skriv direktoratet i ei melding.

Det har også kome inn meldingar frå privatpersonar og yrkesfiskarar om fangstar og observasjonar av oppdrettslaks etter hendinga. Meldingane gjeld fangstar frå Nærøysund i Trøndelag og nordover til Sømna i Nordland fylke.

Fisken er om lag fire kilo i storleik.

Det var torsdag førre veke at Midt-Norsk Havbruk meldte om rømming på lokaliteten. Det var då oppdaga eit større hol i ei not etter dårleg vær.

Fiskeridirektoratet har starta tilsynssak med hendinga, og har blant anna vore ute på lokaliteten.

Den aktuelle merden vil bli slakta ut i midten av september og omfanget av rømminga vil da bli nærmere avklart.