Lakseprisen under press i feriestille marked

Nyheter
785

Vide prisgap signaliserer usikkerhet.

– Jeg hører alt fra 47 til 52 kroner, sier en innkjøper ved et foredlingsselskap til iLaks.

– Det kommer mye fisk denne uken, og det kommer mer neste uke. Det handler jo om at det må være tagere av fisk også. Jeg hører polakkene er fullastet denne uken her, og det er meldt varmt vær over Europa, legger han til. 

Fakta

iLaks henter hver fredag etter lunsj inn spotpriser for laks. Dette er fisk som skal leveres den følgende uke. Her kontakter vi flere ledd i verdikjeden, herunder oppdrettere, eksportører og importører. Vi har alltid minst fem uavhengige kilder, selv om ikke alle kildene nødvendigvis vises på trykk. Vi varierer hvilke kilder vi bruker, og bruker ikke de samme kildene hver gang.

Fulle av fisk
Avventede kjøper møtes med romslige volumer av slaktefisk.

– Det er vanskelig marked, dette her. Vi er fulle av fisk alle sammen. En må under 50 kroner, sier en annen innkjøper, som legger til at han ikke har kjøpt noe laks så langt i dag.

– 5,30, 5,50, 5,70 euro sier de (om de mest omsatte vektklassene, tre til seks kilo – red. anm.), sier han med referanse til polske røykerier sine innkjøpspriser.

– Det er vanskelig, men et ganske betydelig fall, kommenterer en eksportør.

iLaks’ fem industrikilder skisserer følgende prisleie (til oppdretter) for laks som skal leverers neste uke:

  • 3-4 kilo 46-50 kroner
  • 4-5 kilo 48-52 kroner
  • 5-6 kilo 50-54 kroner

Det tyder på en nedgang i pris på fire-fem kroner.

Feriemarked
– Det er ikke så enkelt i dag, sier en trader. – Det er et feriemarked, på begge sider av bordet. Ikke enkelt å håndtere disse volumene på en tilfredsstilellende måte. Stor spread indikerer litt av usikkerheten i markedet. Det blir nok en sein ettermiddag dette her, men alt blir solgt til slutt.

– Oppdretterne vil dempe prisfallet, men det er rett og slett for mye slakting, legger han til.