Laksens Mekka

Nyheter
764

– Hvis du vil bli skuespiller; hvilken by vil du reise til? Hvis du vil bli country-musiker; hvilken by vil du reise til? spør Jamie Gaskill retorisk, før han selv svarer: – Hollywood og Nashville.

Canadieren har reist til Bergen. Etter 30 år i lakseoppdrett, i hjemlandet Canada, USA og Skottland, har han kommet til kjernen, verdens laksehovedstad. Han leder nå region sør i Marine Harvest Norway.

Bærekraftig
For de 24 utvalgte i sjømatnæringens trainee-program, er det dag nummer to for den første samlingen.

Les også: Nå starter trainee-programmet for sjømat

Sammen med HR-direktør Anne Lorgen Riise tar Raskill i mot trainee’ene i Marine Harvests hovedkvarter i Sandviken. Verdens desidert største lakseoppdretter sikter på et slaktevolum på 420.000 tonn laks i år.

Selskapet slakter 36.000 tonn i Chile – ned fra 100.000 tonn tilbake i 2006.

– Men de tidene er bak oss. Det var fra en tid der hele Chiles lakseproduksjon ble drevet på ikke-bærekraftig vis. Nå taper alle penger, men vi har noen planer for en snuoperasjon, forteller Gaskill.

God tilvekst
Chile har høyere og jevnere sjøtemperaturer enn de øvrige produksjonsregionene til Marine Harvest. Relativ fôring i Chile, altså fôring i prosent av stående biomasse, ligger langt over andre lakseproduserende land.

– Det er gunstig for laksens tilvekst. Men, tidevannet løfter alle båter. Alle andre organismer i havet liker også høyere sjøtemperaturer; alger, lus, groe etc.

Målt etter yield er imidlertid Færøyene flere hestehoder foran resten. På plassene deretter følger Norge, Nord-Amerika, Chile og til slutt Storbritannia.

– Yield betyr hvor mye kjøttvekt kan du oppnå per smolt satt i sjøen, forklarer Gaskill.

Altetende
Laksen er en effektiv oppdrettsfisk.

– Laksen spiser alt. Insekter, fisk, frosk, mus som måtte komme svømmende. Jeg tror den største laks som er tatt på fluestang er 44 kilo, så potensialet er stort. Men jeg tror ikke salgsavdelingen vår blir så fornøyd hvis fisken er over syv kilo – og én fisk tar hele kassen, flirer han.