Nå starter trainee-programmet for sjømat

Nyheter
1216

– Programmet for dette møtet er grundig planlagt, innleder Tanja Hoel, daglig leder ved NCE Seafood Innovation Cluster og primus motor for sjømatnæringens nye trainee-program.

Tirsdag morgen arrangeres introduksjonsmøtet for de 24 unge talentene og lederemnene som er kommet gjennom nåløyet. Møtet er lagt til Norges Fiskerimuseums lokaler i Sandviken.

Les også: Samler seg til felles trainee-program

Miks
Det har vært en voldsom interesse for trainee-programmet som iLaks først omtalte våren 2015. Over 400 søkere har meldt sin interesse.

Trainee’ene er en miks av helt nyutdannede og noen med en viss arbeidserfaring, alle i 20-årene. De er talenter med utdanning fra fiskehelse/veterinær, markedsføring, økonomi og ingeniørfag. Av dem i gruppen som allerede er i fast arbeid, er arbeidsgiverne Norges Sjømatråd, EWOS, Cargill/EWOS, Lerøy, MSD Animal Health, Marine Harvest og DNB.

Møtet sparker i gang en tre dagers kick-off, hvor studentene vil besøke en rekke bedrifter og institusjoner til knyttet fiskeri og havbruk i Bergensregionen.

Tanja Hoel ønsker deltakerne velkommen til første samling.

Bærekraft og innovasjon
– Bærekraft vil være et gjennomgående tema i alle disse samlingene. Bærekraft og innovasjon er avgjørende for å utløse vekst, understreker Hoel.

Hun viser til at SINTEF har beregnet et inntektspotensiale på 550 milliarder kroner fra sjømat innen 2050.

– Det handler om så mye mer enn laks og ørret, sild og lodde, sier hun, og viser til pågående forskning på 14 oppdrettsarter, herunder både blåskjell og tare.

Internasjonalt
Mens første samling arrangeres i Bergen, vil fremtidige samlinger, da med fokus på marked, arrangeres blant annet i Brüssel og Paris.

Erik W. Jakobsen

– Dere er kull nummer én i det andre klyngebaserte trainee-program, sier Erik W. Jakobsen, strategiprofessor og partner i konsulentselskapet Menon Economics. Han er engasjert for å utvikle det faglige programmet.

Et tosifret antall partnere støtter prosjektet, herunder både industriaktører, forskningsmiljøer, forvaltning og utdanningsinstitusjoner.

– Dere skal få treffe dem alle, sier Hoel til studentene.