Lakselusa kostet oppdretterne minst 5,2 milliarder kroner i 2018

Nyheter
2113

Oppdretternes direkte kostnader for å holde lusenivået under kontroll, passerte 5,2 milliarder kroner i fjor. I tillegg kommer betydelige indirekte kostnader på toppen av dette.

Det viser ferske tall fra Nofima, ifølge Dagens Næringsliv. 

Forsker Audun Iversen i Nofima, som i flere år har har jobbet med å finne ut hva lakselusa koster oppdretterne, sier er det spesielt mekanisk avlusing og dødelighet knyttet til dette, som koster oppdretterne store summer.

Men i tillegg kommer indirekte kostnader, som for eksempel kostnadene ved å produsere storsmolt, som igjen gir mindre lus på laksen. Disse kostnadene er ifølge Iversen svært vanskelig å beregne.

Men Iversen sier også at man ser avtagende vekst i kostnadene.

– Det har særlig å gjøre med at behandlingskostnadene har sluttet å stige. Og spesielt positivt ut fra et bærekraftsperspektiv er det jo at vi har hatt en kraftig reduksjon i legemiddelbruken i kjølvannet av at lakselusen er blitt resistent, sier han.