Tar til orde for forbud mot termisk avlusning

Nyheter
2398

Mattilsynet varsler denne uken om utfasing av termisk avlusning i løpet av to år. – Dette er for passivt. Det er på høy tid at fiskens lidelser tas på alvor, sier zoolog i Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk.

Termisk avlusing er en metode som bruker varmt vann for å fjerne lus fra fisk i norsk fiskeoppdrett. Bruken av termisk behandling har økt kraftig de seneste årene, og har blitt den mest brukte medikamentfrie lusebehandlingen i norsk fiskeoppdrett.

Flere eksperter på fiskehelse og -velferd har stilt spørsmål de seneste årene om hvorvidt metoden er strid med dyrevelferdsloven.

Denne uken har Mattilsynet varslet om at termisk avlusning kan bli forbudt, dersom ikke «ny kunnskap dokumenterer at den kan brukes på en velferdsmessig forsvarlig måte». Utfasingsperioden er satt til to år. Zoolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk, mener dette er på høy tid.

– Vi har i flere år visst at termisk avlusing forårsaker panikkadferd og økt dødelighet hos laks, og at behandlingen etter all sannsynlighet er smertefull. To år er altfor lang tid for laksen å vente. Slike torturkamre for laks burde aldri vært tillatt i utgangspunktet.

En studie utført av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet, bekrefter at termisk avlusing er smertefullt for laksen. Avlusing med varmtvann over 28 grader gir tydelig smerteadferd i form av at fisken svømmer i panikk inn i karvegg, rister på hodet, plasker i overflaten og taper etter hvert kroppskontroll.

Susanna Lybæk. FOTO: Ihne Pedersen

Anbefalt behandlingstemperatur er 28-34 grader, som forårsaker smerte og panikk hos laksen. Fiskehelserapporten 2018 avslører at enkelte bruker temperaturer helt opp til 36,1 grader. Dette påpeker Mattilsynet er i strid med dyrevelferdsloven.

– Vi er glade for at Mattilsynet er tydelige på at en ikke må overstige makstemperatur på 34 grader. Her vet vi at det syndes i dag, og det er på sin plass at dette presiseres.

I tillegg til dette er det reist tvil ved hvorvidt vannet i behandlingskammeret faktisk holder ønsket temperatur ved hurtig behandling av et høyt antall fisk. Det stilles spørsmål ved hvorvidt temperaturen kan være en grad høyere eller lavere enn hva man tror.

– Her har forskerne avdekket to store utfordringer for laksen. Ikke bare er den vanligste ikke-medikamentelle metoden smertefull, men systemet som er på plass for å sikre mot dette har feilet grovt. Dette er lidelse satt i system, sier Lybæk.