– Kunne benyttet muligheten til å forskuttere det arbeidet som Havbruksutvalget har kommet med

Nyheter
0

Høyre mener at regjeringen har kastet bort en gylden mulighet.

I forrige uke offentliggjorde fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) en oppdatert fargelegging av trafikklyssystemet. Den viste at det for produksjonsområdene PO3 (Karmøy til Sotra) og PO4 (Nordhordaland til Stadt) fortsatt hadde røde lys. For tredje gang på rad fikk PO4 et nedtrekk på seks prosent, mens det var andre gang for PO3. Dette har skapt mye frustrasjon blant oppdrettere.

Les også: Varsler tap av arbeidsplasser og investeringer etter rødt trafikklys og nytt nedtrekk.

Høyres fiskeripolitiske talsmann, Olve Grotle, har møtt mange oppgitte aktører den siste tiden. Selv om han forstår frustrasjonen er det vanskelig for å ham å kritisere de faglige vurderingene som Nærings- og fiskeridepartementet har gjort. Men han har merket seg den kritikken næringen har kommet med når det gjelder statsrådens vurderinger. Han mener også at regjeringen kunne gjort ting annerledes for å ha unngått den situasjonen næringen nå er oppe i.

– Regjeringen har hatt miljøteknologiordningen i en skuff i flere år. De kunne benyttet muligheten til å forskuttere det arbeidet som Havbruksutvalget har kommet med, som går på enten en videreføring av miljøteknologiordningen eller en miljøfleksibilitetsordning, sier han til iLaks.

Individuelle vurderinger
Havbruksutvalgets rapport og forslag fikk i det store og det hele en god mottakelse. Grotle har bitt seg særlig merke i det som er kalt for «gratispassasjerproblemet» (en eller flere nyter godt av et gode, uten å betale for det – red. anm.), og som Havbruksutvalget peker på er en av svakhetene med dagens modell. Han tror at dette problemet kan snus på hodet, slik at den enkelte blir både ansvarliggjort og premiert. 

– Havbruksutvalget har foreslått en ny modell der man ser på den enkelte lokalitet og den enkelte oppdretter. Det kan bety at dersom du er dyktig nok og får det til, vil du ikke bli rammet. Altså mer en sånn individuell vurdering, forklarer stortingspolitikeren.

Olve Grotle tror at regjeringen har oversett en vinn-vinn-mulighet.

– Det ene er at dersom en hadde fått fortgang i denne premieringen i miljøteknologiordningen, som i seg synliggjør at den enkelte selv kan gjøre noe. Det andre er at man vrir vurderingstemaet over på den enkelte, heller enn å se store arealer under ett, påpeker han.

Les mer: Nøstbakken: – Det skal lønne seg å ta gode valg

Vanskelig limbo
Som politiker er Grotle vant til å forholde seg til ulike syn og oppfatninger. Han benytter likevel anledningen til å uttrykke frustrasjon over at det ikke er mer samstemthet mellom fagmyndighetene og næringen selv. Han medgir at diskursen i oppdrettsnæringen kan være krevende å forholde seg til.

– Jeg synes det er uheldig at det er så stort sprik mellom det næringen mener, og det man mener er de korrekte vurderingene og vurderings-temaene, og det som myndighetene har gjort, sier han.

Grotle legger til:

– Det er selvsagt også svært uheldig at næringen på sin side viser til at luseutfordringene har gått ned i 2023, mens myndighetene ikke ser ut til å vektlegge dette tilstrekkelig.

Nå etterlyser han et mindre konfliktorientert ordskifte.

 – Det er en utfordring at næringen ser ut til å være så uenig i det vurderingstemaet som Fiskeridirektoratet har hatt. Det bør fremkomme en tydeliggjøring. Slik det fungerer nå er virker dette lite tillitsvekkende sett utenfra. Ja, faktisk kan det oppfattes som unødvendig konfliktskapende, avslutter han.