Varsler tap av arbeidsplasser og investeringer etter rødt trafikklys og nytt nedtrekk

Nyheter
0

Oppdretterne på Vestlandet er rasende etter at regjeringen på ny vil redusere biomassen av laks og ørret på Vestlandet.

Onsdag morgen kom meldingen om ny fargelegging av trafikklys for oppdrett langs kysten. Fargene er satt basert på naturfaglige vurderinger av lakselusens påvirkning på villaks for årene 2022 og 2023. Seks av landets tretten produksjonsområder får grønt lys. Det betyr at oppdretterne vil få mulighet til å øke produksjonen i disse områdene. Fem områder får gult lys og to områder får rødt lys. I de røde områdene må produksjonskapasiteten reduseres.

To produksjonsområder får rødt lys og må redusere produksjonskapasiteten med 6 prosent: Karmøy til Sotra (PO3) og Nordhordland til Stadt (PO4). Dette er tredje gang produksjonskapasiteten må reduseres i PO4, og andre gang produksjonskapasiteten må reduseres i PO3.

Nyhetene skaper fortvilelse blant landsdelens oppdrettere.

Begrenser
«Vi våknet i dag til nyheten om at Nærings- og Fiskeridepartementet har satt vårt område, PO4, til rødt lys og 6 % nedtrekk i produksjonskapasitet. Dette er tredje gang vi får nedtrekk, og det er dramatisk for hele konsernet. Vi har beregnet at det tredje trekket vil bety et samlet tap av råstoff på 6300 tonn fisk årlig, målt mot kapasiteten vi hadde før trafikklyssystemet ble innført. Dette utgjør ca to måneder arbeidsstans på vårt slakteri og foredlingsanlegge Martin E Birknes Eftf for 100 ansatte. Hvert nedtrekk er mer dramatisk enn det foregående, fordi det begrenser våre muligheter til å tilpasse oss og kompensere gjennom tiltak og produksjonsplanlegging,» skriver Lina Braanaas Utne, konsernsjef i Firda Seafood, på Facebook.

Fôrsentralen til Firda Seafood. Foto: Aslak Berge

«Vi har ikke full oversikt over hva dette nedtrekket vil bety for oss, men vi vet at det griper inn i driften i alle ledd fra settefisk til slakting og salg. Planlagte investeringer vil bli rammet. Vi vil måtte redusere antall individ i sjø og på settefisk.

Nedtrekket kommer til tross for at modellen lå an til å gi gult lys til vårt område. I tillegg er det gjennom kunnskapsinkubatoren i PO3 og PO4 funnet ut at når Havforskningsinstituttet rekalkulerer modellene sine med nye data og målinger tilbake i tid, viser det seg at PO4 aldri har vært rødt,» fortsetter hun.

«Dette har vi i en lengre periode prøvd å fortelle sentrale politikere i Oslo, uten å få tilhør. Det virker heller ikke som at sentrale politikere i Arbeiderpartiet eller Senterpartiet bryr seg nevneverdig av konsekvensene et ytterligere nedtrekk betyr for Vestlandet med tanke på arbeidsplasser og verdiskaping. Disse konsekvensene kan vi ikke leve med, men vi skal gjøre vårt ytterste fremover for å fremdeles opprettholde arbeidsplasser og vekst i våre lokalsamfunn, men ansvaret for at vi skal tykkes med dette ligger nå til fulle i politikernes hender».

Straffe
Også en av Firdas naboer, Sulefisk, er fortvilet.

«I dag er ein ramsvart dag for Sulefisk, Solund og Vestland! Årets trafikklys er fastsett og vårt mest frykta scenario er vorten ein realitet. Produksjonsområde 4 vart, til tross for både positiv utvikling mht lusepåverking på villfisk samt ekspertgruppene sine faglege råd, sett i rødt.

«Den nye fargeleggingen i trafikklyssystemet vil sørge for flere arbeidsplasser, mer norsk matproduksjon, større verdiskaping og økte eksportinntekter for Norge, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth

Nei, rødt lys i PO4 legg ikkje til rette for fleire arbeidsplassar eller større verdiskaping i distriktet vårt! -Å trekke ned ytterlegare 6% frå produksjonskapasiteten til oppdrettarane i området vil ha motsett verknad. Nedtrekk på totalt 18% vil gå hardt utover arbeidsplassar og investeringar. Vi vil miste viktige arbeidsplassar og lokal verdiskaping!

Sulefisk har gjort alt vi kan for å redusere lakselus i området. Vi har satsa på ny teknologi med mekanisk behandling, laser, semilukka merd m.m. Og det har fungert! Lusetala har gått ned! Likevel vel politikarane å straffe oss med nok eit nedtrekk i produksjonskapasiteten. 18% tilsvarar 3,5 stillingar i Sulefisk!

Ein arbeidsplass i havbruk genererer 1 arbeidsplass i omkringliggande aktivitet. Då kan ein sjølv spekulere i kva konsekvensar dette kan ha for lokalsamfunna i Solund og Vestland. Vi er djupt fortvila!» skriver Sulefisk på Facebook.

Foto: Sulefisk