Kruttsterk norsk drift sender Grieg Seafood opp 800 mill i verdi

Nyheter
969

Grieg Seafood stiger over syv prosent på børsen etter fremleggelsen av årets første kvartalsrapport.

Sparebank1 Markets’ lakseanalytiker Tore A. Tønseth lar seg begeistre av dagens tall, som han definerer som «sterke».

– Justert for en nedskriving på 25 millioner kroner på Shetland, endte EBIT på 292 millioner kroner, 15 prosent over våre estimater, skriver han i et kundenotat onsdag morgen.

Industriledende
– En stor andel av dette er knyttet til høyere volumer, men hvis vi ser på de norske operasjoner utvikler kostnadene seg positivt og gir en operasjonell EBIT rundt 25 kroner per kilo i Rogaland og Finnmark. For å sette dette i perspektiv; Lerøy hadde en EBIT per kilo på 16 kroner og Mowi nær 20 kroner på sine norske virksomheter.

– Selv om kostnadene på Shetland og British Columbia fortsatt er høye, er GSFs norske virksomheter nå blant de industriledende i Norge, fortsetter han.

Grieg-aksjen stiger 7,4 prosent den første halvtimen etter åpning på Oslo Børs onsdag.

Tønseth mener det er «bullish» at selskapet opprettholder slaktemålet på 100.000 tonn neste år, noe som innebærer et langt sprang fra årets 82.000 tonn.

– Vi forventer å øke våre EBIT-estimater med 2-4 prosent etter denne rapporten og holde på vår kjøpsanbefaling, skriver han videre.

Sparebank1 Markets har et kursmål på 125 kroner for Grieg-aksjen.

Grieg Seafood Rogalands anlegg ved Arsvågen i Boknafjorden. Foto: Aslak Berge

Utligner
Pareto-analytiker Carl-Emil Kjølås-Johannessen påpeker at dagens driftsresultat er syv prosent høyere enn konsensus-estimatene.

– Sterke marginer og slaktevolumer i Rogaland og Finnmark i tillegg til forbedret resultat bidrar positivt, men et svært svakt resultat i UK utligner noe av dette, skriver han i et kundenotat.

– Vi vil trolig senke våre 2019-estimater med rundt fem prosent grunnet utfordringene i UK, skriver han videre.

På lengre sikt er han mer optimistisk på selskapets vegne.

– Inn i 2020/2021 vil imidlertid økte estimater for Rogaland og Finnmark trolig kompensere for noen svakere forventninger for UK. Totalt sett synes vi rapporten er positiv idet driften i større regioner utvikler seg bra. Vi har en kjøpsanbefaling med kursmål 135 i Grieg Seafood.