Grieg Seafood dro inn 267 millioner kroner på driften i årets tre første måneder

Nyheter
1063

Er i rute til 100.000 tonn neste år.

Selskapet oppnådde en EBIT før biomassejustering på 267 millioner kroner og en EBIT/kg på 18,07 kroner i årets første kvartal. Totalt omsatte Grieg for 1.650 millioner kroner i kvartalet, etter å ha slaktet 14.801 tonn laks.

Mens selskapet fremhever god biologisk drift i Norge og Canada, og særlig kostnadsreduksjon i førstnevnte, er det fortsatt høye kostnader drevet av biologiske utfordringer på Shetland.

Det fremgår av en børsmelding onsdag morgen.

Forbedringer
– I første kvartal opplevde Grieg Seafood sterk vekst og fortsatte biologiske forbedringer, spesielt i Finnmark og Rogaland, sier konsernsjef Andreas Kvame. – Vår sterke drift er et resultat av våre dyktige medarbeiders engasjement for vår strategiske fokusområder – stor smolt, digitalisering, biosikkerhet og fiskevelferd og operasjonell ekspansjon.

– Vi er fortsatt i tidlige stadier i å utføre våre prioriteringer, og vi forventer fortsatt vekst og operasjonelle forbedringer fremover. Vi forblir trygge i 2020-målet på 100.000 tonn slakt med kostnad på eller under industriens gjennomsnitt, sier han, og definerer kostnadsmålet som 37,90 kroner per kilo.

Selskapet forventer å slakte 82.000 tonn i år.

Grieg solgte 17 prosent av laksen på fastpriskontrakter i kvartalet. For året totalt er 20 prosent av laksesalget kontraktfestet.

Ny teknologi
Gjennom digitaliseringsstrategien «GSF Precision Farming,» har Grieg Seafood til hensikt å ta en ledende rolle i å utnytte ny teknologi, Big data og kunstig intelligens for å forbedre operasjonell effektivitet gjennom redusert miljøpåvirkning, økt fiskevelferd og forbedret vekst.

Med fokus på biosikkerhet og fiskevelferd, ønsker Grieg Seafood å oppnå sterk biologisk ytelse gjennom gjennomføring av en bred rekke teknologiske og operasjonelle tiltak, inkludert stor smolt, GSF Precision Farming og andre forebyggende operasjonelle tiltak rettet mot bekjempelse lakselus og alger. Gruppen retter seg mot en gjennomsnittlig overlevelse i sjøvann over 93 prosent.