Krever forslag om miljøfleksiblitetsordning fremlagt før året er omme

Nyheter
0

Høyre får med seg alle partiene utenom Rødt på miljøfleksibilitetsordning for havbruksnæringen innen 2024.

Høyre får støtte fra alle partiene utenom Rødt, og sikrer bredt flertall for teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning i havbruksnæringen innen 2024, fremgår det av en pressemelding.

– Havbruksnæringen er Norges nest største eksportnæring, og bærekraftig vekst i denne næringen vil være sentralt for å sikre en voksende verdensbefolkning tilgang til proteiner produsert med lavt utslipp, sier saksordfører for saken, næringspolitisk talsperson i Høyre, Linda Hofstad Helleland.

Les også: – Kunne benyttet muligheten til å forskuttere det arbeide som Havbruksutvalget har kommet med

Mer rettferdig ordning
Stortinget ber nå regjeringen fremme forslag om en teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning som ivaretar anbefalingene fra Havbruksutvalget innen 2024.

– Dette har næringen ventet lenge på, og når det kommer på plass vil det skape forutsigbarhet for investeringer og bidra til den omstillingen næringen må gjennom, sier Helleland, og legger til:

– Det vil medføre en mer rettferdig ordning, hvor en både kvitter seg med gratispassasjerproblemet, og insentiverer og ansvarliggjør den enkelte oppdretter.

Forutsigbarhet
Stortinget ønsker en teknologinøytral ordning som sikrer utvikling og innovasjon, og bidrar til å redusere næringens miljøavtrykk. Ordningen skal gjennom insentiver sikre at det tas i bruk lav- og nullutslippsteknologi for å redusere utslipp og bidra til å redusere lusepresset på oppdretts- og villfisk. Ordningen bør omfatte alle eksisterende og fremtidige tillatelser, og benyttes på det produksjonsvolum som er trukket inn som følge av rødt trafikklys i et produksjonsområde.

– Denne enigheten sørger for forutsigbarhet for næringen, slik at de kan gjøre nødvendige investeringer. Det skal lønne seg å velge bærekraftige løsninger. En miljøfleksibilitetsordning vil gi mulighet for å øke produksjonen innenfor eksisterende oppdrettstillatelser, noe som vil være viktig for næringen hvis de skal lykkes fremover, sier Helleland.