Kontali ser kun marginal tilbudsvekst i 2023

Nyheter
0

Det ligger an til et nytt år med stram tilbudsside for laks.

I forrige uke rapporterte iLaks at 2022 ligger an til å gi negativ tilbudsvekst for laks globalt – for første gang siden 2016. Nettopp dette har vært en sentral driver bak det voldsomme prishoppet vi har sett i år.

Men det ser ikke ut til at tilbudssiden vil vokse nevneverdig neste år heller.

«Den seneste biomassestatistikk fra Norge og Chile tyder på noe nedside i våre 2023 tilbudsestimater for begge regioner. Imidlertid, da forventer etterspørselen skal forbli god, ser vi en stram markedsbalanse de neste tolv måneder og ytterligere støtte for høye priser på vei inn i 2023,» skriver Pareto Securities i en oppdatering til sine kunder mandag.

Revisjoner
«I forrige uke publiserte Kontali oppdaterte slaktestimater, med ganske begrensede
revisjoner sammenlignet med forrige oppdatering. De tar fortsatt med en global tilbudsvekst på bare en prosent i 2023. Både korte og mellomlange estimater for Chile har blitt revidert noe opp, og legger til grunn fire prosent vekst i 2022 og en nedgang på to prosent i 2023. For Norge forventer man nullvekst i 2022 og to prosent i 2023 (uendret).»

Det er betydelig lavere vekst enn det Pareto ser for seg neste år.

Stramt
«Vi forusetter en global vekst i tilbudet på fire prosent i 2023. Imidlertid, som fremhevet i vår forrige ukerapport, er biomassetallene for både Norge og Chile lavere enn året før. Vi ser derfor noe nedsiderisiko for våre nåværende tilbudsestimater. Uansett forventer vi at
etterspørselen vil forbli god og dermed at vi er inne i en stramt markedsbalanse også i 2023 – og ser støtte for fortsatt høye priser,» skriver Pareto.

Pareto forventer en gjennomsnittpris for laks (FCA Oslo) på 77 kroner i 2023. Det er en nedgang fra 81 kroner inneværende år.

Laksebørsen Fish Pool, på sin side, opererer med en såkalt forward-pris på 86 kroner kiloet i 2023. Også denne regnes for fisk levert i Oslo.

Lakseoppdrett på Island. Foto: Ice Fish Farm