I år faller verdens utbud av laks – for første gang siden 2016

Nyheter
0

Og da bruker lakseprisene å stige.

Det er skjer definitivt ikke hvert år. Verdens slaktevolum er ventet å falle i år. Mye er det ikke. Nedgangen ventes være fra 2.901.000 tonn oppdrettslaks i 2021 til 2.898.000 tonn i år, ifølge estimater av Kontali Analyse og Pareto Securities.

Det er tredje gang det årlige slaktevolumet faller tilbake siden 2010. Sist gang var i 2016.

Hovedforklaringen denne gang ligger hos markedsleder Norge, hvor slaktevolumet forventes å bli redusert med 9.000 tonn. Per uke 46 var reduksjonen i slaktevolum vel 28.000 tonn, viser eksportstatistikk fra Akvafakta.

Lite på fryselager
Også store produsentland som Storbritannia, Færøyene og Canada ser fallende produksjonsvolumer i 2022. På den annen side øker særlig Chile og Australia.

Det totale tilbudet av laks, herunder også estimert varelager på frys, ventes imidlertid å falle tilbake.

Negativ tilbudsvekst betyr som regel økte laksepriser. Det har skjedd i år også. Gjennomsnittsprisen for laks, til oppdretter, har så langt i 2022 vært 82 kroner. Det er et langt sprang fra ifjor, da prisen landet på 57 kroner i snitt.

Øker
Hva så med neste år?

Ifølge Pareto skal verdens lakseproduksjon øke med moderate 3,7 prosent fra 2022 til 2023. Det er mindre enn den langsiktige etterspørselstrenden på 6-8 prosent. Isolert sett taler det på fortsatt høye priser.

Det satser markedsaktørene også på. Laksebørsen Fish Pool rapporterer forward-priser på 86 kroner (FCA Oslo) for 2023, fallende til 80 kroner i 2024.