Kontali Analyse halverer utsiktene for tilbudsvekst i 2022

Nyheter
0

Demper estimatene for global produksjon av laks.

Pareto Securities skriver mandag i et kundenotat at Kontali Analyse nå venter en tilbudsvekst på 1,6 prosent i 2022, som er ned fra 3,3 prosent i forrige rapport.

Nedjusteringen er hovedsakelig drevet av Chile, hvor veksten nå ventes å være 2,4 prosent, mot tidligere 5,6 prosent. Også i Norge er vekstanslaget nedjustert, til 1,6 prosent fra 2,8 prosent.

Etter et krevende lakseår i 2020, var 2021 preget av kraftig etterspørselsvekst. Etterspørselsveksten er ventet å stige ytterligere i år. Ved inngangen til 2022 ligger lakseprisen 15 kroner over nivået den lå på for 12 måneder siden.

Mindre fisk å slakte på og by frem for salg globalt betyr normalt styrkede laksepriser. Ifølge Fish Pool ligger lakseprisen an til å få sin sterkeste utvikling siden 2016. Da endte snittprisen på 62 kroner per kilo.