Konsulentfirmaet Aqua Contractor International er konkurs: – Det ble masse kluss med en eiendom i Sverige

Nyheter
686

Selskapet har i flere år jobbet med oppdrettsprosjekter i Russland og de baltiske land, og hadde også planer om en fiskefôrfabrikk i Sverige.

I en melding fra Brønnøysundregistrene går det frem at konsulentfirmaet Aqua Contractor International i Ås kommune, som driver med «tjenester tilknyttet ferskvannsbasert fiskeoppdrett», er konkurs.

Første skiftesamling skal avholdes 7. mai i Follo tingrett.

– Det ble masse kluss
Aqua Contractor International ble etablert på 90-tallet av daglig leder Jonny Bunæs, som i åresvis har jobbet mot Russland og Øst-Europa.

Ifølge proff.no hadde selskapet i 2018 det null i omsetning, og et årsresultat på minus 6,1 millioner kroner. Egenkapitalen var tapt ved utgangen av 2018.

Advokat Pål Øivind Tjernshaugen er bostyrer i saken. Han sier til iLaks at han ennå ikke har full oversikt oversikt i saken.

Pål Ø. Tjernshaugen. FOTO: Advokatkollegium

– Det første jeg ser på i slike saker er om det er noe jeg som bostyrer må håndtere raskt. Etter gjennomgang av papirene og samtale med styreleder, virker det ikke slik. Det har ikke vært noen virksomhet i selskapet på to år, og det kom aldri i gang. Det var ingen lokaler eller ansatte, sier Tjernshaugen.

Ifølge bostyrer skulle selskapet blant annet drive med utvikling av fiskefôr til laksenæringen.

– Underveis ble det etablert et svensk datterselskap (ACI Sweden AB red.anm.), som skulle være på en eiendom i Sverige, hvor fôret skulle produseres. Det ble masse kluss med eiendommen i Sverige med tanke på tillatelser og diverse. Det svenske AB er konkurs, sier Tjernshaugen.

Resultatet på minus 6,1 millioner kroner i Aqua Contractor International forklarer Tjernshaugen slik:

– Det har gått på noen garantistillelser opp mot det svenske selskapet.

– Tuklet det til
Jonny Bunæs bekrefter informasjonen fra bostyrer overfor iLaks. Han sier planen var å etablere seg i byen Värnebo, og at grunnen til konkursen skyldes blant annet at svenske myndigheter (tilsvarende Innovasjon Norge i Sverige) «tuklet det til».

– Vi hadde finanser til å redde dette, men de var ikke interessert i å diskutere fram løsninger. Når dette skjedde, var det umulig på grunn av koronakrisen å komme seg til Sverige. Det skjedde akkurat de grensen ble stengt, og det har ikke vært lett å forhandle over telefon.

Jonny Bunæs. FOTO: Norwegian-Russian Chamber Of Commerce

Bunæs sier videre at at han håper fortsatt å få realisert flere planer, inkludert utvikling av fiskefôret.

– Det kommer til å fortsette, det er ingen grunn til at det ikke skal det.

I et dokument publisert på nettsiden til NCE Aquatech Cluster om markedssituasjonen for akvakultur i Russland i 2018, kommer det frem ytterligere opplysninger om Aqua Contractor International. I en oversikt over russiske prosjekter med norske selskaper involvert, står at Aqua Contractor International har ti års erfaring med prosjekter i Russland og baltiske land knyttet til landbasert fiskeoppdrett, opplæring og utvikling av fiskefôr.

De fleste prosjektene skal ha blitt gjort i nært samarbeid med universiteter og studenter, blant annet i Kaliningrad, ifølge oversikten fra NCE Aquatech Cluster.

«Fokus på mindre RAS-anlegg og Aquaponic-anlegg, produksjon av høykvalitets fiskefôr for laks, ørret og røye, primært på landbasert fiskeoppdrett.», står det om Aqua Contractor International.

Gikk til sak mot AKVA group
Bunæs var også tidligere daglig leder i et et annet konsulentfirma, Suportnet Agro. 3. mars 2012 skrev Finansavisen at Suportnet Agro hadde gått til sak mot AKVA group for usaklig avtalebrudd og svindelforsøk i forbindelse med russiske oppdrettsprosjekter.

AKVA group skal ha varslet oppsigelse av en agentkontrakt med Suportnet i 2011. Et år senere fikk AKVA group en leveransekontrakt for oppdrettsmerder til selskapet Russia Sea Group, verdt 25 millioner kroner.

Bunæs hevdet AKVA group ble introdusert for Russian Sea av Suportnet i 2010, og at han derfor hadde krav på en betydelig provisjon av alle salg gjennomført i Russland.

– De (AKVA group) har fått sikret den første leveransen, og det er ikke usannsynlig at det blir flere kontrakter. Da kan vi fort sitte på krav mot Akva Group på flere titalls millioner kroner, sa Bunæs til Finansavisen.

Daværende konsernsjef Trond Williksen i AKVA group skrev dette i en e-post til Finansavisen i forkant av rettssaken:

«Vi mener beskyldningene fra Suportnet Agro er grunnløse, og at vi på klart rettmessig grunnlag sa opp avtalen tidlig i 2011.»

Saken endte for øvrig med et forlik.